Res schystare

Res schystare

Resebranschen och alla som reser måste ta större ansvar för sitt inflytande i världen. Det verkar projektet Schyst resande för och fokus sätts på social, ekonomisk och miljö- påverkan.

Projektet Schyst resande uppmanar politiker, turistbranschen och resenärer att ta större ansvar för hur vi agerar när vi besöker andra länder.

Helena Karlén är generalsekreterare för ECPAT (ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel) och säger:

- Av någon anledning tappar vi människor ofta de värderingar vi har hemma när vi reser utomlands. ECPAT och Schysst resande vill att vi blir mer medvetna om våra val och mer uppmärksamma på vad vi gör.


Det är inte så svårt att påverka här är några tips!

" Ställ krav på din resebyrå om schysta arbetsförhållanden för hotellanställda.

" Fråga din researrangör hur de motverkar prostitution och barnsexhandel på resmålet.

" Ta reda på mer om landet du åker till.

" Ät, shoppa och gör utflykter anordnade av ansvarsfulla, lokala aktörer.

" Hälsa på grannarna utanför hotellområdet.

" Pruta inte för prutandets skull!

" Var sparsam med vatten, även det på flaska.

" Anmäl misstänkta fall av barnsexhandel till den lokala polisen eller till ECPAT Sveriges hotline: www.ecpathotline.se

" Upplev mer än paraplydrinken. Ha en schyst attityd och ta hänsyn till dem som bor och jobbar på resmålet.

" Uppträd som du skulle önska att turister uppträdde mot dig här hemma. Fråga innan du fotar någon - inte minst barn eller människor i utsatta situationer.

" Visa respekt för kultur, boende och anställda på resmålet.

" Tänk på att allt du gör lämnar avtryck - och att dina är schysta!

Fackförbunden påpekar hur viktigt det är att vi väljer anläggningar där de anställda arbetar under bra villkor. Hans-Olof Nilsson är ordförande för IUL och Svenska Livsmedelsarbetareförbundet. Han menar att de världsomspännande företag som äger hotell- och restaurangkedjor över hela världen sällan anställer människor lokalt.

- Resenäringen kan vara ett viktigt bidrag till ekonomisk utveckling, men som det ofta ser ut idag stannar inte pengarna i de länder där turistnäringen finns, sade Hans-Olof Nilsson. Som resenärer måste vi också börja ställa krav på att de vi väljer att resa med och bo hos på vår semester respekterar fackliga fri- och rättigheter.

Schyst Resande vill att resenäringen blir en kraft för utveckling i fattiga länder genom att vi förändrar vårt sätt att resa. Genom information från resenäringen om hur vår turism och våra affärsresor påverkar människor i andra länder ska medvetenheten ökas hos oss svenskar. Utifrån den ökade kunskapen kan vi sedan göra bättre val.

Schysst resande önskar skapa förutsättningar för ett resande som respekterar människor och miljö.

Bakom kampanjen Schyst Resande står:

ECPAT Sverige, Fair Trade Center, Hotell och Resturang Facket, Unionen, Swedwatch, Svenska kyrkan, LO-TCO Biståndsnämnd och IOGT-NTO-rörelsen


Läs mer på www.schystresande.se

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!