För fler invandrare i naturen

För fler invandrare i naturen

Sommarläger för ungdomar, naturguidningar och utbildning av modersmålslärare. Det är några delar i ett projekt för att få ut invandrare i naturen

För att öka invandrares intresse att använda naturen för rekreation och avkoppling lyssnar man till och använder deras egna förslag. Dessutom ska samarbetet mellan olika myndigheter bli bättre. Det står i rapporten ”Med andra ögon - naturmöten med invandrare” som Yusra Moshtat på Miljöförvaltningen i Göteborg skrivit på uppdrag av Naturvårdsverket.


: Det behövs inga mirakel för att få människor med invandrarbakgrund att vistas i naturen, säger han i ett pressmeddelande. Ett sätt är att skapa delaktighet genom att fånga upp vad de själva vill och samarbeta med invandrarorganisationer.


Miljöförvaltningen har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört ett projekt med syfte att utveckla metoder som kan öka invandrares intresse för natur och miljö. Arbetet har genomförts i samarbete med ett antal invandrarorganisationer, kulturinstitutioner, friluftsföreningar och myndigheter. Projektet har bland annat inneburit naturguidningar, utställning om invandrares syn på naturen, sommarläger för ungdomar och utbildning av modersmålslärare.


: Intresset att använda naturen som arena för integration har ökat stort i Sverige, säger Yusra Moshtat. Kommuner, länsstyrelser och myndigheter har visat stort intresse. En förklaring är de hälsobringande effekter som kommer av att vara ute i naturen.

Naturvårdsverket arbetar för att öka intresset och förståelsen för naturen och för att alla människor ska ha möjlighet att vara i naturen.


: Rapporten ger oss många spännande infallsvinklar och från Naturvårdsverkets sida kommer vi nu att se över materialet för att se hur vi kan gå vidare på bästa sätt, säger Anna von Sydow, enhetschef Naturvårdsverket.

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!