Fira Ängens Dag

Fira Ängens Dag

Den 2 augusti firas Ängens Dag. Detta för att bevara ängen som under de senaste hundra åren börjat försvinna alldeles för fort.

För att bevara den biologiska mångfalden utser Naturskyddsföreningen den 2 augusti till Ängens Dag. Det är en viktig naturtyp för att klimatet ska och jordens ekosystem ska bibehållas.


Ängens Dag firas med olika aktiviteter i hela Sverige. Du kan hitta lokala aktiviteter på www.naturskyddsforeningen.se/medlemssidor/Aktiviteter/aktivitetskalendern eller kontakta föreningen i ditt län www.naturskyddsforeningen.se/kontakt/kretsar-och-lansforbund


Därför är ängen viktig

Under 1900-talet har ytan äng minskat drastiskt i hela vårt land. Nu finns små ytor av denna naturtyp som tidigare var vanlig. För hundra år sedan fanns en miljon ängar, idag är det bara några tusen hektar kvar. Ideella krafter och engagerade lantbrukar har ökat ytan till cirka 7000 hektar de senaste åren. Så visst finns det hopp.


På ängens dag är det vanligt att man träffas, slå ängsmarken och sedan fira denna familjefest med mat, dryck och musik.

-Med en hög biologisk mångfald kan naturen bättre klara av klimatrelaterade kriser. Därför är skötseln av den biologiska mångfalden en viktig pusselbit i Sveriges klimatarbete, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.


Vilka är då hoten mot ängarna? Det finns flera. Nedläggningen av jordbruksmark, kvävenedfall och intensivare markanvändning. Fjärilarna som är viktig för pollineringen på ängarna är väldigt utsatta och har minskat kraftigt i antal.


Vill du göra något för ängarna kan du vara med och fira Ängens Dag där du befinner dig. Eller så kan du köpa kätt från betande djur och välja Krav-märkta varor när du handlar livsmedel.

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!