Starta i Kungsledenrännet

Anmäl dig till andra Kungsledenrännet! Det är en öppen skidtävling för tvåmannalag, fristil i åtta mil i april när Hemavan till Ammarnäs är som bäst.

18 april har du chansen att vara med i en folklig skidtävling längs en av Kungsleden finaste sträckor. Du tävlar i ett tvåmannalag i dam-, herr- eller mixedklass på skidor. Krav på utrustning är ryggsäck, vindsäck, karta AC2, kompass, första förband, vindtäta kläder, extra tröja, handskar och mössa.

- Det är första året vi kör tävlingen, berättar Marianne Sivervall på Ammarnäs IF. Den är tänkt att vara folklig och inte någon elittävling. Alla är välkomna!

Marianne berättar att banan följer vinterleden längs den aktuella sträckan som kommer att vara preparerad med skoter.

På frågan på om vad som krävs för att starta svarar hon:

- Man måste vara 18 år. Och så kan det vara bra med en bra grundkondition.

I väntan på att Kungsledenrännets hemsida blir färdig har arrangören sammanställt nedanstående information.


Regler Kungsledenrännet" Varje tävlande är skyldig att informera sig och följa de regler som givits av tävlingsledningen.

" Herr, Dam eller mix-lag. Varje lag består av två tävlande min 18 år.

" Laget måste hålla ihop under tävlingen.

" Lagets sluttid räknas då den siste av lagmedlemmarna passerat mållinjen.

" Laget diskvalificeras om inte all utrustning är med i ryggsäcken (stickprov) om laget missar någon kontroll, om laget inte följer de direktiv som funktionärerna ger.

" Tävlande skall vara medlem i förening ansluten till Svenska skidförbundet och är här genom olycksfallförsäkrade.

" Varje tävlande är skyldig att hjälpa andra lag eller funktionärer vid eventuell olycka.

" Om lag bryter måste detta meddelas till närmaste funktionär.

" Inga avvikelser från tävlingsbanan får förekomma.

" Betalning är bindande. Vid uppvisande av läkarintyg återbetalas 75% av anmälan, annars återbetalas inga pengar.

" Tävlingsledningen kan tvingas att ställa in eller bryta tävlingen pga. Väderförhållanden och är då inte återbetalningsskyldig.

" Eventuella protester lämnas in skriftligen senast 30 min efter målgång.

" Obligatorisk utrustning. Per lag: Vindsäck, lantmäteriets fjällkarta AC 2, kompass. Varje åkare: Ryggsäck, första förband, visselpipa, vindtät jacka, vindtäta byxor, extra tröja- handskar- mössa och vattenbehållare min 0;5 l.

" Tänk på att tävlingen genomförs i fjällterräng och att vädret kan skifta snabbt. Var inte för snål med utrustning och förtäring.

" Det som man tar med på fjället ska också tas med hem.

" LYCKA TILL OCH HA EN BRA DAG PÅ FJÄLLET-LYCKA TILL OCH HA EN BRA DAG PÅ FJÄLLETKontakt: Sven-Bertil tel:0952-60240, 0703799334, 60164

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!