13 nya nationalparker

13 nya nationalparker

Fantastiska naturmiljöer ingår i Naturvårdsverkets nya nationalparksplan. 13 nya nationalparker ska det bli och sju befintliga ska utvidgas. Bland de nya prioriteras marina Kosterhavet, arktiska tundran i Tavvavuoma, fjällen Kebnekaise och Vålådalen-Sylarna, myrtäckta Blaikfjället, samt slätten genom Västra Åsnen och Bästeträsk.

Den nya nationalparksplanen ska komplettera dagens nät av 28 nationalparker. Det nya är alla områden med dokumenterat höga naturvärden som har sådan klass att de platsar som nationalparker i enlighet med internationella krav.

Bild 345713
Vålådalsfjällen


Naturvårdsverket har tagit ett nytt grepp i planeringen för nationalparker. Vid sidan av en ny långsiktig plan har vi gjort en särskild genomförandeplan där vi listar prioriterade områden för den närmaste femårs perioden. Där ingår sju nya parker och utvidgning av lika många. I genomförandeplanen ingår också en utförlig beskrivning av processen vid bildande av nationalparker.

- De flesta av dessa områden fick stöd av länsstyrelser och kommuner i remissen av nationalparksplanen och markfrågorna är i det närmaste lösta. Det är viktiga skäl till att vi prioriterar områdena, säger Eva Smith, vikarierande generaldirektör för Naturvårdsverket.

I genomförandeplanen finns ett område där naturvärdena är hotade av exploatering, Bästeträsk på Gotland. Miljödomstolen ska avgöra planerna på kalkbrott.

Bild 345714
Rogen

- Bästeträsks stora, orörda mosaik av kalkhällmarker, agmyrar, sjöar och skogar är unikt. Vi prioriterar det högt och vill gärna inleda samarbete med kommunen och länsstyrelsen om att bilda nationalpark här. Förutsättningen är att det inte blir ett nytt kalkbrott, säger Rolf Löfgren, handläggare på Naturvårdsverket.

Marin profil

Den första nya nationalparken blir Kosterhavet i norra Bohuslän. Invigningen planeras till den 9 september 2009. Kosterhavet fanns med i nationalparksplanen från 1989. Den mötte först lokalt motstånd från främst fiskare, men de har senare ändrat uppfattning och nationalparksplanerna kunde dras igång.

- Nationalparker är en möjlighet för utveckling. Staten gör ett långsiktigt åtagande att bevara, sköta och visa upp ett område. Det ger en trygghet för investeringar i naturturism och annan besöksnäring, säger Eva Smith.

Bild 345715
Gotska sandön

Kosterhavet blir den första riktiga marina nationalparken i Sverige. Även Gotska Sandön kommer att få en starkare marin karaktär om planerna genomförs att utöka den nuvarande nationalparken med ett havsområde kring Östersjöns pärla.

Varje ny nationalpark ska beslutas av regering och riksdag. Naturvårdsverket lämnar förslag när planeringen för en park kommit långt nog. En stor andel av marken i nya nationalparksplanen är naturreservat och marken ägs av staten. Om hela planen genomförs ökar andelen skyddad natur från 11,0 till 11,5 procent. Nationalparkerna utgör då 35 procent av skyddad natur jämfört med 15 procent idag och naturreservatens andel minskar från 83 till 63 procent.

De sju nya nationalparker som prioriteras för 2009-2013 är:

Tavvavuoma och Kebnekaise i Norrbottens län, Vålådalen-Sylarna i Jämtlands län, Blaikfjället i Västerbottens län, Kosterhavet i Västra Götalands län, Västra Åsnen i Kronobergs län, samt Bästeträsk i Gotlands län.

I den långsiktiga planen ingår även Reivo i Norrbottens län, Vindelfjällen i Västerbottens län, Rogen-Juttulslätten i Dalarnas och Jämtlands län, Koppången i Dalarnas län, Nämdöskärgården i Stockholms län, samt Sankt Anna i Östergötlands län.

Bild 345716

Därtill ingår utvidgningar av följande nationalparker på den prioriterade listan för 2009-2013: Sarek, (Norrbotten), Björnlandet (Västerbotten), Skuleskogen (Västernorrland), Hamra (Gävleborg), Tiveden (Örebro) samt Gotska Sandön (Gotland).

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!