Abisko-tall ändrar historien

Abisko-tall ändrar historien

Foto: Leif Kullman

12 000 år gamla trädrester har smält fram ur Kårsaglaciären väster om Abisko. Det tyder på att det inte varit så här varmt under de senaste 7 000 åren. Och ger också en fingervisning om vilken typ av växtlighet ett varmare klimat kan komma att ge i fjällen.


Leif Kullman, professor i naturgeografi vid Umeå Universitet, berättar;

-Hade inte området varit täckt av en glaciär under alla dessa tusentals år skulle trädresterna aldrig ha klarat sig. Fynden ger information om att 1900-talet sannolikt har varit det varmaste århundradet på 7000 år. Att klimatet under detta århundrade är så unikt gör att vi måste ifrågasätta om det verkligen till 100 procent kan bero på naturliga mekanismer.

För 7 000 till 11 800 år sedan växte tall och björk på platsen där glaciären idag ligger. Det vet forskarna tack vare så kallade kol 14-dateringar av trädresterna. Klimatet var varmare än någonsin efter den perioden.


2003 gjordes liknande fynd i Sylarna i Jämtland som nu är helt söndersmulade av exponeringen. Platsen där det äldtsa trädet hittades i Kårsaglaciären, en 12 000 år gammal tall, ligger 400-450 meter över dagens trädgräns. Tidigare har man trott att Lappland vid den tiden var täckt av is, men trädfynden bevisar att isen dragit sig tillbaka tidigigare.

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!