Vasaloppet tvingas böta

Vasaloppet tvingas böta 30 000 kronor och nu är det fritt fram för sitskiåkare i fortsättningen.

Detta efter att diskrimineringsombudsmannen Katri Linna hjälpt en funktionshindrad man som Vasaloppets ansvariga stoppade från start i det klassiska loppet.

Sedan diskrimineringsombudsmannen Katri Linna agerat i ärendet uppnåddes en förlikning mellan parterna och Vasaloppet har ersatt mannen med 30 000 kronor. Nu säger sportchefen Tommy Höglund: ”Enligt utslaget kan en sitskiåkare köra Vasaloppet och det är vi beredda att rätta oss efter”.

Mannen, som är funktionshindrad, avfärdades från start när han med sin kälke utrustad med skidor skulle genomföra det klassiska loppet för första gången. Han har tidigare deltagit i både Öppet spår och flera andra långa internationella skidtävlingar, men fick plötsligt nej när han väl var framme vid sin stora utmaning.

Mannen reagerade kraftigt och anmälde Vasaloppsföreningen till dåvarande Handikappombudsmannen, HO, varpå ärendet gick vidare till nya Diskrimineringsombudsmannen, DO, i januari.

DO synade fallet och ansåg att mannen hade blivit utsatt för diskriminering på grund av sitt funktionshinder. Katrin Linna ser ärenden som en framgång av stor dimension:

- Nu får duktiga idrottare med funktionshinder en möjlighet att delta på samma villkor som andra, med de hjälpmedel de behöver. Att åka sitski höjer inte brukarens prestation onormalt, utan jämställer henne eller honom med skidåkare utan funktionshinder. En

Av: Ingalill Forslund

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!