BOVEN I DRAMAT - HANDDUKAR

BOVEN I DRAMAT - HANDDUKAR

MILJÖ Det är dags att miljömärka handdukar. I tio år har reningsverken frågat sig varför det finns höga halter av giftet nonylfenol i avloppsvattnet. Nu finns svaret, Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, avslöjar källan - vanliga handdukar. I tester av olika handdukar fann de så pass mycket av giftet att det rimligen är orsaken till fynden i avloppsvatten.

Det var inför en kampanj under ”miljövänliga veckan” (vecka 40) som 20 handdukar köptes in i svenska butiker och analyserades. Alla handdukar innehöll giftet nonfenoletoxilat som snabbt bryts ner till nonylfenol. I en av handdukarna var halten så pass hög som en procent. Hela listan finns på: www.snf.se/pdf/handdukar_tabell.pdf

Mikael Karlsson, ordförande i SNF, säger att textilier som tillverkas i länder utanför EU innehåller farliga miljögifter som förorenar våra vatten. Han befarar att det kan röra sig om tiotals ton som går ut i naturen i Sverige varje år.

Det aktuella ämnet, nonylfenol, bryts ner långsamt och tas upp av växter och djur. Det påverkar hormonerna som exempelvis gör att hanfiskar får honegenskaper. Idag finns inga förbud mot giftet.

I tester av olika handdukar fann de så pass mycket av giftet att det rimligen är orsaken till fynden i avloppsvatten.

Det var inför en kampanj under ”miljövänliga veckan” (vecka 40) som 20 handdukar köptes in i svenska butiker och analyserades. Alla handdukar innehöll giftet nonfenoletoxilat som snabbt bryts ner till nonylfenol. I en av handdukarna var halten så pass hög som en procent. Hela listan finns på: www.snf.se/pdf/handdukar_tabell.pdf

Mikael Karlsson, ordförande i SNF, säger att textilier som tillverkas i länder utanför EU innehåller farliga miljögifter som förorenar våra vatten. Han befarar att det kan röra sig om tiotals ton som går ut i naturen i Sverige varje år.

Det aktuella ämnet, nonylfenol, bryts ner långsamt och tas upp av växter och djur. Det påverkar hormonerna som exempelvis gör att hanfiskar får honegenskaper. Idag finns inga förbud mot giftet.

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!