Slantar till fjällräven

Slantar till fjällräven

DJUR Den skandinaviska fjällräven fortsätter att vara en hotad art. Men hopp finns trots att fjällrävarnas stödprojekts EU-pengar snart tar slut. Tack vare en annan Fjällräv.

I oktober kunde vi rapportera att försäljningen av Fjällrävens och Naturkompaniets kampanjprylar, gosedjursfjällräven och fjällrävs-t-shirten, hade inbringat över 100 000 kronor. Nu kom en ny pressrelease där det meddelas att hela 222 000 kronor överlämnats till SEFALOs stödprojekt för djuren.

Så här står det i pressmeddelandet:

Försäljningen av T-shirts och gosedjur samt pengar från loppet Fjällräven CLASSIC har gett 222 000 kronor till Sefalo, en forskningssatsning vid Stockholms universitet med syfte att bevara fjällräven.

Fjällräven är utrotningshotad i Sverige, Finland och övriga Europa. Fjällräven är en av flera arter i fjällekosystemet och om den försvinner kan hela fjällekosystemet rubbas.

Fjällräven har initierat projektet Save the Arctic Fox där man i samarbete med Naturkompaniet har sålt Save the Arctic Fox-T-shirts och fjällräv-gosedjur där 50 kronor av priset har gått till Sefalo. Från fjällvandringsloppet Fjällräven CLASSIC har också 50 kronor per startande gått till Sefalo. Totalt har projektet Save the Arctic Fox samlat in 222 000 kronor och insamlingen fortsätter även nästa år. Fjällräven stödjer även Sefalo-projektet genom att sponsra forskarna med fältutrustning såsom kläder och tält.

- För oss på Fjällräven är bevarandet av den skandinaviska fjällrävstammen en viktig fråga för att värna om den unika miljö som den skandinaviska fjällvärlden representerar, säger Jonas Hellentin på Fjällräven.

Sefalo arbetar för fjällrävens bevarande genom bland annat övervakning och stödutfodring av fjällrävstammen. Projektet är ett samarbete mellan 17 myndigheter, forskningsinstitutioner, organisationer och företag i Sverige, Finland och Norge. Som ett resultat av Sefalos arbete har antalet fjällrävar fördubblats i Jämtland och Borgafjäll i Lappland under de senaste fyra åren.

- Fjällrävens bidrag till Sefalo är högst väsentligt för vårt arbete med att säkra fjällrävens fortbestånd, då EUs medel till projektet upphör sommaren 2008, säger dr Anders Angerbjörn, projektledare, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Fjällräven, en av de äldsta däggdjursarterna på den skandinaviska halvön, hotas idag av utrotning. I Sverige finns det endast cirka 62 vilda, vuxna fjällrävar, vilket är mycket nära det genetiska minimiantalet för en stam i fångenskap (50) och långt från de 500 som rekommenderas för en vild stam. Stammen minskade kraftigt kring förra sekelskiftet till följd av jakt och trots fridlysning sedan 1928 har den inte återhämtat sig. De främsta hoten mot fjällrävens existens idag är en minskad tillgång på föda och en ökning av rödräven, som konkurrerar om lyor och föda och som dessutom dödar fjällrävar. Att fjällräven är allt mer hotad av rödräven kan till viss del förklaras av klimatförändringarna. När klimatet sakta blir varmare kryper skogen upp på högre höjder och det blir mer skog och mindre fjäll. Rödräven, som till skillnad från fjällräven lever i skogen, konkurrerar därmed ut fjällrävstammen på långt sikt.

Fjällräven och Naturkompaniet överlämnade de insamlade pengarna till Sefalo i november.

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!