Unga kvinnor mest engagerade i klimatfrågan

Unga kvinnor mest engagerade i klimatfrågan

Nästan hälften av svenskarna tänker varje vecka eller oftare på klimatet som de pekar ut som den tredje viktigaste samhällsfrågan efter terror (46 procent) samt konflikter och krig (43 procent). Det är de unga kvinnorna, mellan 16-29 år, som oroar sig mest och var tredje känner sig olycklig på grund av klimathotet. Många gör klimatsmarta förändringar i sin vardag och vill att politikerna agerar tuffare. Det visar en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av WWF.

4 av 10 svenskar uppger att de har shoppat mer klimatsmart, 3 av 10 har åkt mindre bil, drygt 3 av 10 har minskat på köttkonsumtionen och 2 av 10 har minskat sina flygresor, enligt undersökningen. 9 av 10 intervjuade tycker att det är viktigt att leva klimatsmart - bland unga kvinnor är siffran 97 procent.

Det är just de unga kvinnorna mellan 16-29 som sticker ut i undersökningen. 63 procent av dem oroar sig för klimatförändringarna jämfört med drygt 30 procent bland befolkningen i stort. 50 procent av svenska folket tror att klimatförändringarna kommer att påverka deras liv negativt om 20 år. Drygt 3 av 10 lyfter fram sjukdomar, vattenbrist, smältande glaciärer, stormar, extremväder och risk för att djurarter dör ut som negativa effekter.

Drygt en tredjedel av de intervjuade kan tänka sig en flygskatt som gör det dubbelt så dyrt att flyga jämfört med 44 procent som är emot.

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!