Regeringen får kritik av WWF

POLITIK Världsnaturfonden, WWF, underkänner Östersjöländernas miljöarbete. En årlig rapport från WWF, den så kallade Östersjöbarometern, pekar på att länderna runt Östersjön inte lever upp till sina åtaganden att skydda havsmiljön. Rapporten rankar hur respektive land lever upp till internationella och regionala överenskommelser på de fem områdena; miljögifter, bevarande av biologisk mångfald, fiske, övergödning och sjöfart. Tyskland klarar sig bäst bland de nio länderna. Mycket tack vare inrättandet av skyddet som Natura 2000-område som ligger över 40 procent av Tysklands havsområden.

Sverige placerar sig på den nedre halvan i rapporten.

-- Nu behövs bindande lagar och regler och en konkret handlingsplan kombinerat med politiska utfästelser på högsta nivå, säger Lasse Gustavsson generalsekreterare på WWF.

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!