Infekterad fråga - ren

Infekterad fråga - ren

RENNÄRING Starka känslor rörs upp när rennäringen diskuteras. Det är ett kulturarv som hör fjällen till. Frågan är hur mycket staten ska stötta ekonomiskt och hur renägarna kan tänka om för att tjäna mer på sin verksamhet.

Kostnaden för rennäringen är 111 miljoner statliga kronor per år. 23 miljoner av dessa är prisstöd och resten andra ersättningar som till exempel vid förluster vid rovdjursangrepp eller svält som drabbade näringen extra hårt i vintras.

-- Alla näringar måste utvecklas med tiden, säger Bo Dockered som medlar i konflikten mellan renägare och markägare i Härjedalen. Rennäringen ska självklart finnas kvar. Den är betydelsefull för kulturarvet men kan erbjuda annat. Många samer är skickliga turistföretagare, det är viktigt att utveckla nya verksamheter.

Rätten till marken är en het potatis som Bo Dockered engarets i i tio år. För ett år var han säker på att avtalet för Härjedalen var så fördelaktigt saken var klar. Men i sista stund drog sig några av renägarna ur och nu är läget låst.

-- För att få en bra utveckling i Härjedalen måste samerna och skogsägarna finna former för en bra samexistens, säger Bo Dockered. Hela landskapet lider av konflikten

I övre Norrland däremot slog hovrätten i november fast att samerna har rätt till kustnära mark enligt urminnes hävd. Något som samerna i Härjedalen inte kan påstå eftersom de inte verkat på markerna tillräckligt länge.

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!