Ny rapport: Alla barn får inte tillgång till naturen
Foto: Anette Andersson. STF bedriver flera projekt för att göra naturen tillgänglig för fler. I helgen startade Höstlövet – ett initiativ där barnfamiljer, som av sociala- och/eller ekonomiska skäl har svårt att komma ut i naturen kan ansöka om att få uppleva ett naturnära höstlov någonstans i Sverige.

Ny rapport: Alla barn får inte tillgång till naturen

Rapporten Naturklyftan visar att stora grupper av barn och unga växer upp utan att känna till den svenska naturen. Kunskap, tillgänglighet och socioekonomiska faktorer påverkar vilka barn som faktiskt har tillgång till naturen. Hälften av alla föräldrar uppger att deras barn inte kommer ut i naturen i tillräckligt stor utsträckning. Och 1 av 4 föräldrar säger att de som familj inte spenderar tillräckligt mycket tid i naturen. För ensamstående föräldrar beror det i högre grad på den ekonomiska situationen. Det visar två undersökningar som STF låtit göra via Novus och bland STFs 238 000 medlemmar.

145 000 barn i Sverige lever i familjer med låg inkomststandard enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Och även om naturen är gratis visar STFs undersökning att tusentals föräldrar ser ekonomi som ett hinder för att deras barn ska komma ut i naturen. Ekonomin kan påverka möjligheten att ta sig till naturområden eller att köpa lämpliga kläder. Men det kan också bero på andra faktorer som är nära sammankopplat med socioekonomiska faktorer – exempelvis erfarenheter, tid och resurser.
– Vi har rätt att tälta i skogen och bada i någon av alla tusentals sjöar. Från norr till söder, naturen tillhör oss alla tack vare allemansrätten. Trots det utesluts vissa grupper från naturen, inte minst på grund av socioekonomiska faktorer. Ett barns möjlighet att få komma ut i naturen påverkas av sin familjs kunskap om naturen och ekonomi – men också av den fysiska tillgängligheten till naturområden, säger Magnus Ling, generalsekreterare på STF.

Viktigt att skydda tätortsnära natur
2 av 5 svenska barn bor i något av landets storstadsregioner, vilket kan påverka möjligheten att ta sig till grönområdet. Exempelvis har nästan alla som bor i Stockholms stad närmare än 300 meter till ett grönområde. Men för barn kan andra hinder än det faktiska avståndet påverka tillgängligheten, exempelvis en stor väg som måste passeras på vägen dit. I rapporten Naturklyftan säger miljöminister Karolina Skog (MP) att det viktigaste politiken kan göra för att tillgängliggöra naturen är att säkra naturområden nära bostadsområden och skolor. Hon understryker att regeringen och våra myndigheter lägger stora resurser på att skydda tätortsnära natur och att göra den tillgänglig.

– Mycket görs för att möjliggöra att fler barn ska få tillgång till naturen. Regeringen har till exempel dubblat stödet till friluftsorganisationer sedan 2016 för att stärka skolans verksamhet med aktiviteter utomhus och ett uttalat fokus på naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration. Men mer måste göras, annars riskerar vi att en stor del av våra kommande generationer går miste om vår främsta resurs – naturen, säger Magnus Ling.

 

Hela rapporten finns att läsa här: 

https://www.svenskaturistforeningen.se/app/uploads/2018/06/naturklyftan-2018.pdf

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!