Inte så jämställt, ändå
Kvinnor stigcyklar också, hela tiden. Dags att det syns oftare på bild också.

Inte så jämställt, ändå

En ny genusstudie vid Mittuniversitetet visar att fjälldestinationerna lockar med stereotypa bilder på sina hemsidor: män rör sig snabbt i vilda miljöer, kvinnor mer stillsamt i lugna miljöer. Forskaren bakom studien tror att en mer jämställd representation på reklambilderna skulle kunna gynna jämställdheten i det verkliga friluftslivet.

Fler män än kvinnor sysslar med fartfyllda aktiviteter som stigcykling, bergsbestigning och fjällöpning – det har konstaterats i studier om svenskarnas friluftsvanor.

Nu har turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet följt upp med en genusstudie kring de bilder fjälldestinationerna lockar med på sina hemsidor – och funnit att de ofta är stereotypa. Män rör sig snabbt i vilda miljöer, kvinnor mer stillsamt i lugna miljöer. Vad som är orsak och verkan vet inte forskaren Kristin Godtman Kling som ligger bakom studien, men hon konstaterar i ett pressmeddelande att en mer jämställd representation på reklambilderna kan gynna jämställdheten i det verkliga friluftslivet.
– Att återge stereotypa normer ger män bättre verktyg för att delta och känna sig mer bekväma i friluftslivet. Kvinnor får färre "före- bilder" och kan därmed känna sig osäkra och kanske undvika vissa aktiviteter av rädsla för att inte passa in, säger hon. 

  • Få utemagasinet.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!