Inte så jämställt, ändå

Fler män än kvinnor sysslar med fartfyllda aktiviteter som stigcykling, bergsbestigning och fjällöpning – det har konstaterats i studier om svenskarnas friluftsvanor.

Nu har turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet följt upp med en genusstudie kring de bilder fjälldestinationerna lockar med på sina hemsidor – och funnit att de ofta är stereotypa. Män rör sig snabbt i vilda miljöer, kvinnor mer stillsamt i lugna miljöer. Vad som är orsak och verkan vet inte forskaren Kristin Godtman Kling som ligger bakom studien, men hon konstaterar i ett pressmeddelande att en mer jämställd representation på reklambilderna kan gynna jämställdheten i det verkliga friluftslivet.
– Att återge stereotypa normer ger män bättre verktyg för att delta och känna sig mer bekväma i friluftslivet. Kvinnor får färre ”före- bilder” och kan därmed känna sig osäkra och kanske undvika vissa aktiviteter av rädsla för att inte passa in, säger hon.