Kofisar, vägsalt och uranbrytning

Idag måndagen den 21 januari står följande nyheter i våra dagstidningars nätupplagor.

DN.se skriver att kossornas pruttar ska mätas av Sveriges lantbruksuniversitet. Jordbruket upskattas stå för 40 procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser och det är idisslare som kor och får som producerar det mesta. Under matspjälkningen frigörs metan som släpps ut i rapar och fisar. 3,8 miljoner kronor har utdelats till ändamålet av forskningsrådet Formas.

Ltz.se skriver om två danska medborgare som har tjuvskjutit en ren i Jämtlands län i närheten av Överberg. Ett rättsligt efterspel väntar de två som till LT uppgivit att de egentligen var på älgjakt.

Tusentals ton med drivved från Umeå har spolats upp på sandstränderna i Worthington på den engelska sydkusten. Plankorna kommer från det förlista fartyget Ice Prince som under grekisk flagg, med 4 500 kubikmeter sågade plank förliste i förra veckan i engelska kanalen. Detta går att läsa om på vk.se

Nyblivne pensionären Lars Mauritzson berättar berättar på dalademokraten.se om förverkligandet av sin dröm som han genomförde i somras. Då cyklade han från Treriksröset ner till Smygehuk. 248 mil på 17 dagar motsvarar en halvt Vätternrunda per dag.

I Jämtland slöt enligt op.se 200 personer upp och demonstrerade mot provborrning efter uran i länet. Ett möte hölls i Bjärme före demonstrationståget där kommunalrådet AnnSofie Andersson (S) lovade att ingen uranbrytning ska ske i länet och att alla kommuner är överens. Men Per Nilsson från länsstyrelsen förklarade att man måste följa lagen och tillåta provborrningar.

En nyhet som fanns hos alla tidningar är att socker i vägsaltet visat sig vara en riktig hit. Försök som Vägverket gjort i Värmland visar att rostangreppen på bilarnas zinkytor minskar med hälften, tungmetaller från vägsaltet till naturen minskar också.