Naturen runt hörnet

BÖCKER Många besöker Huddinges naturreservat. Nu finns den kompletta guideboken för dig som upptäcker det till fots. Olle Magnusson guidar i boken Huddinge till fots – steg för steg från Mälaren till Drevviken. Han står för både text och bild, med boken följer en karta där vandringslederna är utmärkta. Boken är en uppmaning att upptäcka naturen runt hörnet. Något som är ett gemensamt tema för alla dessa tre böcker.

Mölndalsån dras med dåligt rykte på grund av nedsmutsningen från pappersbruket som förr färgade ån beroende på vilken färg pappret hade som tillverkades för dagen. Förr syntes timmerflottare, pråmar och bogserbåtar på denna transportled. Idag är allt förändrat och ån ”luktar sig fram” enligt boken, från källan i Tollsjö till Drömmarnas kaj i Göteborg, genom naturscener, sjöar, herrgårdar, industrier och Liseberg som tidigare var betesäng, sockerbruk och smugglarnäste. En smal nutitsstudie med andra ord. Mikael Svensson har fotograferat och Agneta Tjäder skrivit ”Mölndalsån, från källan till Drömmarnas kaj”.

Du som är intresserad av fjärilar, käkmalar och säckspinnare finner en guldgruva i Nationalnyckelns nya volym som samlar alla nordiska arter Det är hela 256 stycken. En riktig tegelsten fylld av bilder och text på larver, fjärilar och kartor över spridningområden.