Grattis Svenska Skidförbundet!

Så här skriver förbundet om sitt eget jubileum:

Svenska Skidförbundets historia är skidhjältarnas, skidföreningarnas, de legendariska ledargestalternas, tävlingsarrangörernas och de ideella skidentusiasternas historia!

Inte minst mätt i stora framgångar i OS och VM med mängder av minnesvärda ögonblick och betydelsefulla insatser är det en glansfull historia SSF kan visa upp.

Skidåkning på vintern och olika former av skididrott är ett kulturarv som betyder mycket för den svenska folksjälen.

Glansen från forna dagar ska fortsatt mana till efterföljd mot framtiden! Ambitionen är att vår stolta skidhistoria under jubileumsåret 2008 ska sätta extra fokus på utvecklingsarbetet med visionen att Sverige år 2010 ska vara världens ledande skid- och snowboardnation.

I september 2008 ger SSF ut en jubileumsskrift, som på ett spännande sätt presenterar den svenska skidhistorien. Den finns att beställa på DAUS förlag i Bjästa 0660-26 61 00.

Den 10 december 2008 genomförs SSF:s förbundsmöte med jubileumsprägel på Vår Gård Saltsjöbaden.

Den 11 december 2008 hålls en speciell mottagning på Vår Gård i Saltsjöbaden i anledning av hundraårsdagen av förbundets bildande den 11 december 1908.

Den 11 december 2008 återfinns en jubileumspublikation om SSF i Svenska Dagbladets riksupplaga för spridning i hela landet.

Mellan jul och nyår 2008 sänder SVT ett jubileumsprogram om SSF:s stolta skidhistoria.