Tre prickiga ungar

Nu tre veckor senare kan besökare få se de små skönheterna på plats, du kan se dem på film i länken nedan. Snöleoparderna föds blinda och hjälplösa och är helt beroende av mammans mat och beskydd.

— Det är fantastiskt att vi har fått ungar igen, säger Claes Andrén, vetenskaplig ledare på Nordens Ark. Sedan 1991 har sammanlagt 23 snöleopardungar fötts på Nordens Ark.

Nu visas de första bilderna på ungarna. Ett tyskt filmproduktionsbolag är på plats för att filma födseln och har lyckats fångat ungarna på bild. Runt midsommar börjar ungarna ge sig ut från lyan och kan beskådas av besökarna.

Föräldraparet kommer från Krakow i Polen (hanen född 2005) och från Nordens Ark (honan född 2004). Det är andra gången honan får ungar på Nordens Ark. Cirka 50 snöleoparder föds varje år i djurparker.

– Vi vet ännu inte vad det är för kön på ungarna, men det är enormt spännande och unikt att kunna följa födseln via kamera, säger Claes Andrén på Nordens Ark.

Tyska filmproduktionsbolaget Bayerische Rundfunk är på plats hos Nordens Ark för att filma födseln. Syftet är att beskriva arbetet med snöleoparder i såväl avelsanläggningar som i fält. Det är sällsynt att man fångar födsel av snöleopard på film, men på Nordens Ark har man lyckats med det.

Snöleoparder är i det vilda skygga djur som lever solitärt i mycket stora revir. Detta i kombination med den otillgängliga terrängen där djuren rör sig och det bistra klimatet gör inventering av snöleoparder mycket svår. Forskare uppskattar att det idag finns mellan 3 500 och 7 000 vilda snöleoparder i världen. Dessutom lever cirka 600 i djurparker. Arten är totalfredad men jagas ändå för den vackra pälsens skull och för dess ben, som används inom traditionell asiatisk medicin.

Se film med snöleopardungarna