Nalle nappade ej

Det innebär att man lägger ut mat som lockbete. Försöket blev dock ett platt fall, kunde SR Västerbotten meddela, ingen björn fälldes under årets jakt vid någon av de 65 åtlar som gillrats.

Jakten är bara lovlig en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång vilket gör björnen svårjagad. Naturvårdsverket ska utifrån detta försök ta beslut om åteljakt även i övriga län.