Svensk på europeisk topp-plats

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson omvaldes på nytt till ordförande i miljöorganisationernas största samarbetsorganisation i Europa, EEB (European Environmental Bureau) vid dess årsmöte i Bryssel.

– Uppdraget som ordförande i EEB är både utmanande och roligt och jag tackar alla medlemmar för förtroendet att, tillsammans med övriga styrelsen från hela Europa och kansliet, få fortsätta att leda organisationen, säger Mikael Karlsson, som innehaft posten som ordförande i EEB sedan 2005.

EEB koordinerar miljöarbetet på Europanivå åt ungefär 150 medlemsorganisationer och är med över 15 miljoner medlemmar sannolikt världens största miljöorganisation.

Inför årsmötet träffade Mikael Karlsson bland andra EU:s miljökommissionär Janez Potocnik för en middagsdiskussion om ett nytt miljöhandlingsprogram för EU. Det nuvarande 6:e miljöhandlingsprogrammet löper ut 2012.

– EU får en allt viktigare roll för vår miljö och måste bli en tydligare föregångare globalt och samtidigt pressa medlemsländerna till ökat tempo i miljöarbetet. Det behövs därför ett nytt starkt miljöhandlingsprogram, som gör miljöfrågan till central i samarbetet. EU måste skärpa sitt klimatmål, stärka arbetet mot miljögifter och i grunden göra om jordbruks- och fiskepolitiken som hotar både naturens rikedom och vår försörjning, säger Mikael Karlsson.