Sverige optimalt för ”minusutsläpp”

Det tror både forskare och förstås det svenska företaget Biorecro som introducerat metoden vilken tar rätt på utsläppen från bioenergi- och pappersindustrin. Vårt land har särskilt bra förutsättningar med all skog och flertalet biomassanläggningar.

Processen kallas BECCS (Bio Energy with Carbon Capture and Storage) och innebär förenklat att koldioxiden filtreras ut och transporteras från pappersmassabruken och kraftvärmeverken under tryck. Sedan lagras koldioxiden långt under Nordsjöns botten. Genom lagringen kan man alltså till och med tillgodoräkna sig negativa utsläpp när man utgår från att koldioxid som bundits från atmosfären i biomassa lagras djupt nere i berggrunden.

Om denna metod används i kombination med minskade utsläpp av fossil koldioxid tror man att Sverige totalt sett får minusutsläpp av koldioxid.

Enligt svt.se backas teorin upp av myndighetspersoner och forskare. Exempelvis tror generaldirektören för Energimyndigheten, Thomas Kåberger, att koldioxidlagring på våra biomassanläggningar kan bli aktuell och energiexpert Louise Trygg på Linköpings universitet säger att fördelarna ur ett klimatperspektiv är uppenbara.