Elda smart i naturen – 4 steg till succé

1. Kolla upp brandrisken

Är det tillåtet att elda i det fria just här, just nu? Det är inte alldeles självklart. Vid torrt väder kan länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst utfärda tillfälliga eldningsförbud – och befinner du dig i en nationalpark eller ett naturreservat kan det finnas ett permanent förbud eller särskilda riktlinjer. Aktuell information hittar du som regel på kommunens eller länsstyrelsens hemsida. Campingplatser och turistbyråer brukar också kunna ge besked om brandrisken – liksom anslag på platsen om du befinner dig i ett skyddat område. Grundläggande riktlinjer och tips kring eldning i naturen finns på naturvardsverket.se, msb.se och dinsakerhet.se.

 

2. Välj rätt underlag

Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och växter. Grus eller sandmark är lämpligt – mossa, torvmark och jordig skogsmark mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden kan sprida sig, den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp.

Elda inte direkt på, eller alldeles intill, berghällar eller större stenblock. De spricker lätt sönder och får sår som aldrig läker.

Gör en avgränsning runt eldstaden med hjälp av en jordsträng eller stenar, så att elden hålls liten. Blåser det hårt bör du inte elda alls, då är risken för spridning onödigt stor.

 

3. Skona levande träd

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Innan du eldar i naturen behöver du ha en plan för hur elden ska släckas. Vatten är förstås säkrast – har du tillgång till mycket är det bra att vattengjuta marken runt elden i förväg, för att hindra spridning. Granruskor – gärna blöta – är bättre att ha till hands än lövruskor om elden trots allt skulle sprida sig. Pressa då ruskan mot lågorna istället för att piska, så är risken mindre att du sprider gnistor.

 

4. Släck, släck, släck

Dags att dra vidare? Låt elden brinna ut helt och hållet, vattengjut sedan ordentligt och rör om så att glöden slocknar. Peta isär stenarna du har lagt runt härden så svalnar de fortare. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar, för att förhindra att elden flammar upp igen när du lämnat platsen. Och så lite extra vatten, för att vara på den säkra sidan.