Från Karesuando till Smygehuk på 30 dagar – för klimatet

Den tredje mars står Fredrik Erixon, grundare av CCC1000 och Adventure Academy, i Sälen redo att ta sig an sitt livs 15:e Vasalopp. Den iver och glädje han tidigare känt inför loppet har med rådande klimatförändringar kompletterats med en oro för framtida skidåkning. Med en skrämmande snöprognos för de kommande 80 åren vill Fredrik intensifiera klimatdiskussionen. Han gör det genom att ensam korsa Sverige på rullskidor och filmatiserar resan under namnet The Road Ahead. 
– Jag är en inbiten Vasaloppsåkare och genomför nu mitt 15:e lopp med målsättningen topp 500, men jag är samtidigt mycket oroad kring hur jag kommer att kunna genomföra ytterligare 15 Vasalopp. Kommer vi att ha natursnö i Sverige i framtiden? Kommer mina barn att åka längdskidor i vår unika natur? säger Erixon till magasinet Vasalöparen.

SVT publicerade i december 2018 en rapport över hur det svenska klimatet kan komma att påverkas de kommande 80 åren. Rapporten som baseras på aktuella klimatfenomen och utsläpp är en indikation på hur Sveriges snöförhållanden kan förändras om inga åtgärder vidtas.

Ett Vasalopp om dagen
Erixon påbörjar resan den 13:e juni på ett par rullskidor i Karesuando i norr för att på endast 30 dagar staka sig ner till Smygehuk i söder. För att nå sin slutdestination behöver den snart 50-åriga Stockholmaren dagligen förflytta sig 9 mil, vilket motsvarar ett Vasalopp om dagen i 30 dagar. Förutom att uppmärksamma klimatfrågan vill Fredrik med sin resa hylla vårt svenska längdskidsarv och inspirera till längdskidåkning och äventyr utanför vår komfortzon.