Dags för Friluftslivets år

2020 drog på sig en hel del epitet, de flesta otrevliga. Men det var också året då svenskarna som folk på allvar upptäckte naturen. Med detta i ryggen går vi nu in i Friluftslivets år. Det är Naturvårdsverket och organisationen Svenskt Friluftsliv som är hjärnorna bakom intiativet, vars mål bland annat är få ännu fler att doppa tårna i friluftslivet och lockas att fortsätta.

Varje månad kommer att ha sitt eget tema, för att belysa friluftslivets olika delar, och alltsammans lanseras under flaggen Luften är fri. Ett projektnamn som verkligen framhäver friluftslivets lättillgänglighet.
– Friluftslivet behöver varken vara dyrt eller krångligt. Projektet ska bidra till att sänka trösklarna och visa att friluftsliv är för alla, säger Annika Ismarker, projektledare för Friluftslivets år.

En annan aspekt man vill trycka på är friluftslivets positiva effekter på hälsa, miljö och ekonomi.
– Vi ser stora vinster med att lyfta friluftslivets goda värden, så fler förstår hur viktigt friluftslivet är för individen och samhället i stort, säger Ulf Silvander, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv.

Friluftslivets år har just sparkats igång. Information om aktiviteter runt om i landet kan du hitta på luftenarfri.nu – du knappar in ditt närområde och valda datum, eller en typ av aktivitet du är intresserad av. På sajten finns också information om friluftslivets värden, de inblandade organisationerna och om projektet. Mer info också på svensktfriluftsliv.se.