Älgar och gäddor på vandring – i slow tv

Den stora älgvandringen är tillbaka för tredje gången med totalt 29 kameror, 23 fjärrstyrda kameror, 4 nattkameror, 1 superzoom och 1 drönare.  Den 18 april slog kamerorna på vid byn Kullberg i Sollefteå kommun, vid Ångermanälven.

Där simmar varje vår hundratals älgar över till andra sidan till nya betesmarker sommartid. Älgvandringen visas både i SVT Play och i Kunskapskanalen.

Samtidigt direktsänder WWf Sverige direkt under Östersjön yta. Syftet är att visa hur fisken vandrar i Stockholms skärgård – och WWF uppmanar allmänheten att hjälpa till och rapportera vad de ser.
– Det är jätteroligt att kunna visa i realtid hur det ser ut under havsytan i Stockholms skärgård, när gäddor och abborrar vandrar upp till lekområdet för att lägga rom. Vi vet att sådana här fiskvandringsvägar är väldigt värdefulla för att hjälpa hela Östersjön att må bra på sikt, säger Yvonne Blombäck, programsamordnare Kust och Skärgård, WWF.

Direktsändningen som sker under ytan är en del i projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft”. Ett projekt där man vill återskapa fria vandringsvägar för rovfiskar, som gädda och abborre, och ta krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv.

Gädda och abborre har minskat i Östersjön, bland annat för att våtmarker och små vattendrag torrlagts genom utdikning, samtidigt som övergödning och ett långvarigt överfiske till havs förändrat det känsliga innanhavets ekosystem.
– Genom att filma lekvandringen vill vi visa ett exempel på hur bra det kan bli för fisken när en åtgärd är genomförd samt öka kunskapen om Östersjöns viktiga fiskarter. Nu hoppas vi att många vill bidra med rapporteringen av vilka fiskar de ser, vilket kommer att ge ett stort mervärde till projektet, säger Yvonne Blombäck.

Till och med den 3 maj kan allmänheten följa sändningen i realtid via projektets hemsida.
– Slow TV är ett populärt format som engagerar många. Det blir som den stora älgvandringen, fast under ytan, säger Johan Eriksson, projektledare What Took You So Long (WTYSL), som utför livestreamingen på uppdrag av WWF.

WWF ber allmänheten om att rapportera vilka fiskar de ser.