Fördubblat stöd till friluftslivet – här är listan

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. Fördelningen av årets medel till friluftsorganisationerna är nu klar. 
– Den stora mängden ansökningar visar på ett stort intresse, engagemang och nytänkande bland de sökande föreningarna – vilket vi tycker är mycket glädjande, säger Susanne Maarup ordförande för Svenskt Friluftsliv.

I ansökningsomgång ett inkom totalt 74 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt 79 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor i organisationsbidrag (18 ansökningar) och 39 miljoner kronor i verksamhetsbidrag (56 ansökningar). Översökningsgraden var 65 procent.

I ansökningsomgång två inkom ytterligare 38 ansökningar från 18 olika organisationer om totalt 52 miljoner kronor, varav 31 miljoner kronor i återstartsbidrag (tillfälligt organisationsbidrag) – (8 ansökningar) och 28 miljoner kronor i verksamhetsbidrag (30 ansökningar).
– Fördubblingen av anslaget till friluftslivet kommer att bli till stor nytta för våra medlemsorganisationer. Coronapandemin har även i vår verksamhet satt sina spår i organisationerna, så det ökade anslaget är verkligen välkommet, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten. 

Organisationsbidrag per organisation, kr                        
Cykelfrämjandet: 500 000
Friluftsfrämjandet: 9 850 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet: 160 000
Riksförbundet Pilgrim Sverige: 125 000
Sportfiskarna: 5 900 000
Svenska Båtunionen: 700 000
Svenska Fjällklubben:150 000
Svenska Folksportförbundet: 125 000
Svenska Frisksportförbundet: 150 000
Svenska Kennelklubben: 925 000
Svenska Kryssarklubben: 650 000
Svenska Livräddningssällskapet: 2 100 000
Svenska Turistföreningen: 2 800 000
Summa organisationsbidrag: 24 135 000

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr      
BirdLife Sverige: 1 121 000
Cykelfrämjandet: 1 427 500
Friluftsfrämjandet: 1 150 000
Förbundet Skog och Ungdom: 405 000
Korpen Svenska motionsidrottsförbundet: 1 200 000   
Riksförbundet Sverige 4H: 420 000                   
Scouterna: 2 036 000 
Sportfiskarna: 2 961 000
Svenska Brukshundsklubben: 1 150 000  
Svenska Båtunionen: 200 000           
Svenska Frisksportförbundet: 29 500
Svenska Islandshästförbundet: 200 000
Svenska Kanotförbundet: 692 000
Svenska Klätterförbundet: 798 000
Svenska Kryssarklubben: 505 000
Svenska Livräddningssällskapet: 2 230 000
Svenska Naturskyddsföreningen: 1 175 000
Svenska Orienteringsförbundet: 900 000
Svenska Turistföreningen: 1 350 000        
Summa verksamhetsbidrag:19 950 000