Vandra i Sverige – STF lanserar nya signaturleder

2019 utsåg Svenska Turistföreningen (STF) 12 signaturleder i Sverige för att underlätta klimatsmarta naturupplevelser och för att fler ska kunna uppleva vandring. Nu är signaturlederna uppdaterade och STF lanserar fem helt nya leder. Kännetecknande för alla är den vackra naturen och att de är karaktäristiska för sin landsdel. Tillsammans ger de en bred bild av Sveriges vandringsutbud och natur.

Foto: Mikael Lundin / STF, från signaturled Treparksmötet

Signaturlederna är spridda över hela landet och det gemensamma kännetecknet är den vackra naturen. Alla är de karaktäristiska för sin landsdel. Här finns det högfjäll, rapsfält, fäbodstigar, bokskogar, sandstränder, fjällbjörkar, sjöar, tallhedar, klapperfält, ädellövskogar och stenhällar. Vandringstakten och äventyrsgraden, om man vill vandra när eller resa långt bort bestämmer man själv.

– Under hösten 2021 har vi utvärderat samtliga signaturleder för att säkerställa att vi har rätt urval och att de håller den standard som eftersträvas. Viktiga kriterier för att det ska vara en signaturled, förutom vacker natur är ledernas underhåll, att man kan ta sig till leden med kollektivtrafiken och att besökstrycket inte är för stort, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare STF.

Totalt är det 13 signaturleder som presenteras våren 2022. Ytterligare två leder är utvalda men har en senarelagd lansering.

De leder som väljs in som signaturleder och lanseras våren 2022 är:

NY: Signaturled Bergslagen: En tillgänglig vildmarksled med stora skogar, sjöar och utsikter. Turen kryddas med kultur och gruvor kring Pershyttan och Nora. En välskött led där hela turen baseras på tält, vindskydd eller övernattningsstugor med självhushåll och där du kan finna skogens lugn och tystnad. Vandringen är 4 etapper, 62km.
NY: Signaturled Skåne ås till ås: I nordvästra Skåne ringlar sig Skåneleden fram i omväxlande natur som bjuder på lummiga lövskogar, mäktiga rasbranter med höga klippor, strömmande vattendrag och vida utsikter. Vår signaturled beskriver sträckan Åstorp till Höör och är en del av Skåneledens delled Ås till ås som går hela vägen från Åstorp – Brösarp. Leden nås enkelt med tåg i både Åstorp och Höör. Vandringen är 5 etapper, 90km
NY: Signaturled Bohuskusten: Här kan man vandra med guldkant, bo bra och äta gott samtidigt som man får otroligt fina naturupplevelser, klippor och hav och kanske några salta bad. Vandringen följer en del av Kuststigen och Soteleden. Vandringen är 5 etapper och 74km.
NY: Signaturled Kinnekulle: en rundvandring på tre dagar som har hög tillgänglighet tack vare tåget Kinnekullebanan som tar vandraren direkt till leden. Kinnekulle bjuder på variationsrik natur med lummiga lövskogar, blomrika betesmarker, utsikter, kalkstensbrott och vackra historiska byggnader. Utmed vägen kan du besöka mysiga caféer eller ta ett härligt bad. Vandringen är 3 etapper och 46km.
NY: Signaturled Treparksmötet: en vandring till platsen där de tre nationalparkerna Sarek, Stora Sjöfallet och Padjelanta möts. Den fyra dagar långa rundturen startar med en båtresa från STF Ritsem till Änonjalme och slutar efter att man tagit samma båt tillbaka från STF Vaisaluokta. Under turen bor man i fjällstugor och får se makalös natur.​ Vandringen är 4 etapper, 57km
Signaturled Göteborg (NYTT NAMN, hette tidigare Södra Bohuslän): Den södra delen av Bohusleden går i utkanten av Göteborg. Trots att det är en stadsnära led vandrar man i tystnad genom flera naturreservat, förbi fiskrika sjöar och under täta bokskogar. Sträckorna är korta och vid varje dags slut finns ett boende. Vandringen är 4 etapper, 52,5km.
Signaturled Omberg: HALVNY då den har fått en ny sträckning som ger besökaren en bättre service utefter leden och bättre längd på dagsetapperna. Leden följer en del av Östgötaleden runt Omberg och dess närområde. Man vandrar i ett storslaget landskap fyllt av historiska platser och unika naturvärden genom bokskogar och slåtterängar med hisnande utsikt över Vättern och Ombergs dramatiska bergsbranter. Vandringen är 3 etapper, 38km.
Signaturled Kungsleden Abisko – Nikkaluokta: Leden startar med tät fjällbjörkskog i Abisko nationalpark och går sedan till största delen genom högfjällsmiljö utan träd. Längs vägen skymtas välkända Lapporten. Vandringen är 7 etapper, 108km.
Signaturled Kungsleden Hemavan-Ammarnäs:
Kungsledens södra ände är Hemavan. En vandring härifrån och norrut genom Vindelfjällens naturreservat till Ammarnäs är som att vandra i ett Lappland i miniatyr. Vandringen är 6 etapper, 78km.
Signaturled Österlen: Vandringen från Nybrostrand till Kivik längs sandstränder, berghällar och genom lummig ädellövskog. Här finns både spännande kulturhistoria och storlagen natur. Vandringen är 5–7 etapper, 93km.
Signaturled Höga Kusten: Vandringen går genom världsarvet Höga Kusten där skärgård, trollskogar, klapperfält, badvikar och klippskrevor avlöser varandra. Vandringen är 7 etapper, 128km.
Signaturled Siljan: går från Fryksås till Rättvik och kantas av dalaidyll, fäbodar och röda stugor och är en liten del av den 34 mil långa Siljansleden som går runt sjöarna Orsasjön och Siljan i Dalarna. Vandringen är 4 etapper, 61km.
Signaturled Öland: Från Färjestaden till Ölands södra udde går vandringen genom örtrika sjömarker, sandklintar, klapperstenstränder och byar med gammalt ursprung. Vandringen är 5 etapper, 84km.

Detta kännetecknar en signaturled​​:

Leden är vacker och innehåller spektakulära naturupplevelser som är karaktäristiska för sin landsdel.​​
​Leden är tydligt utmärkt. ​​
Leden är minst 3 etapper/vandringsdagar och max 7 etapper/vandringsdagar. ​​
​Det är möjligt att ta sig med kollektivtrafik till start och tillbaka från mål till start. Alternativt att vandringen är en rundtur. ​​
Det finns inomhusboende eller anvisad tältplats i slutet av varje etapp. ​​
Leden har en långsiktig och hållbar skötselplan som säkerställer hög kvalité

Utvärderingens resultat blev att några leder väljs bort som signaturled då de ej uppfyller kriterierna i tillräckligt hög grad:

Värmland, Finnskogsleden – tas bort för att det en väldigt lång led utan service som kräver att man bär såväl mat som vatten för flertal etapper. Svår att ta sig till/från med kommunala transportmedel.
Tiveden – tas bort för att det är i stort sett omöjligt att ta sig tillbaka till startpunkten från slutet då kommunala transporter tyvärr saknas.
Norra Sörmland – tas bort framför allt för det höga besökstrycket
Jämtlandstriangeln – tas bort framför allt för det höga besökstrycket