Dalarna ska bli ledande inom hållbar utomhusturism

I ett nytt projekt satsas det stort på vandring och stigcykling – i hela Dalarna. Under två år ska man rusta upp och kvalitetssäkra regionens leder. Målsättningen är att göra Dalarna till Sverigeledande destination inom hållbar utomhusturism.

I det nya utvecklingsprojektet ”Investera i leder i Dalarnas landsbygd” ska Dalarnas vandrings- och cykelleder bli mer kvalitativa, för att möta besökarnas behov. Arbetet består av skyltning samt anläggning av broar, slogbodar, rastplatser och spång. Utvecklingen av vandring- och MTB-leder kommer att göras i hela Dalarna: Fjätervålen, Grövelsjön, Grönklitt, Siljansleden, Säfsen, Sälen Hundfjället-Rörbäcksnäs, Vasaloppsarenan, samt leder i kommunerna Falun, Orsa, Smedjebacken, Mora, Rättvik och Leksand.
– Det här är en stor möjlighet att lyfta kvaliteten på Dalarnas leder och göra regionen ännu mer attraktiv för besökare. Vi jobbar mot tydliga kvalitetskriterier för såväl vandrings- som cykelleder och det långsiktiga målet för projektet är att göra Dalarna till en Sverigeledande destination inom hållbar vandrings- och mtb-cykelturism. På sikt kommer det också kunna ge positiva ekonomiska effekter för hela besöksnäringen, företagen och lokalbefolkningen, säger Johan Engström, projektledare och affärsutvecklare på Visit Dalarna.

Projektet är rätt i tiden, då Sveriges natur är en allt viktigare reseanledning. Förändrade semesterbeteenden och intresset från både inhemska och utländska besökare att ta del av den svenska naturen har ökat de senaste åren, speciellt som en följd av den rådande coronapandemin.
– Dalarna är Sveriges fjärde största besöksdestination efter storstadsregionerna och natur-och kulturturismen utgör en stark bas i besöksnäringen. Det här gör att besökstrycket på Dalarna är i jämförelse relativt högt och behovet att säkerställa en hållbar utveckling för den här typen av turism är därför stort. Därmed är nyttan av projektet också stor kopplad till en hållbar utveckling i Dalarna. Alla vinner på bättre och kvalitetssäkrade leder, säger Johan Engström.

Projektet ägs av Visit Dalarna och utförs i samarbete med 14 regionala aktörer; föreningar, företag och kommuner som ansvarar för drift och underhåll av leder.