Så sparar du på gasen

Snabbaste sättet att värma vatten till utematen? Tänd på ett gaskök. Men hur använder man gasköket mest effektivt och hur vet man hur mycket gas som finns kvar? Vi guidar dig!

Tips! I nyaste numret av Utemagasinet (i butik nu!) har vi testat sju toppmonterade modeller med tillhörande kokkärl.

Av: Erika Enequist och Lena Hedman, Foto: Sofie Lantto

FINNS DET GAS KVAR?
Genom att väga din gasoltub vet du
hur mycket gas som finns kvar. Så här
mycket väger tuberna fulla respektive
tomma:

125-grams: 70 gram tom, 195 gram full
230-grams: 160 gram tom, 390 gram full
450-grams: 217 gram tom, 667 gram full

1. Välj rätt gas: sommarblandningen de varmare månaderna, vintergas på vintern.

2. Använd vindskydd! Detta ska dock inte sluta tätt om gastuben (extra viktigt med toppmonterat gaskök).

3. Reglera gasen så att lågorna inte slår upp utanför kastrullen.

4. Bredstrålande låga är bättre för matlagning och breda kokkärl.

5. Koka bara upp den mängd vatten som du behöver – men koka aldrig torrt!

6. Kokkärl med värmeväxlare gör kokningen cirka 30 procent mer effektiv.

7. Vid matlagning i flera olika kärl, använd en ”pot cozy”, grytmysare. Det är en värmehållare som finns i olika utföranden i välsorterade friluftsbutiker. Eller knåpa ihop en själv, med isolerande material.

8. Blötlägg mat i förväg för att korta koktiden.

BRÄNSLE & KLIMAT
Gasol är i likhet med kol, olja och naturgas ett fossilt bränsle. Vid förbränning bildas koldioxid – dock 34 procent mindre än för kol och 14 procent mindre än för olja. Väsentligt lägre är utsläppen av tungmetaller, svavel, kväveoxider, stoft och sot från gasol jämfört med kol och olja.
Biogasol är förnybart och görs av biomassa och avfall. Den leder inte till några nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning och finns ännu inte på marknaden för friluftskök.


Primus senaste gas SIP Power Gas ger minskade klimatavtryck utan att innehålla biogas. Dels för att den produceras i Europa, vilket ger kortare transporter. Dels för att den säkerställer och stödjer tillverkningen av biogas, genom att för varje såld behållare produceras samma mängd biogas av matavfall – det minskar produktionen av fossil gas.