Klimattoppmöte Kebnekaise

Den 10-14 september samlar Svenska Turistföreningen stora aktörer inom friluftslivet för ett toppmöte på platsen där klimatförändringarna kanske syns tydligast i hela Sverige: Kebnekaise. Vi tog oss en liten pratstund med Sara Berggren, projektledare för Klimattoppmöte Kebnekaise.

Vad är det här för möte?

– Svenska Turistföreningen har valt att anordna mötet på grund av att forskning visar att resorna står för en stor del av klimatutsläppen från friluftsaktiviteter. Vi har fått till en väldigt bra blandning av kompetenser inom klimat, friluftsliv och ­transporter bland deltagarna.

Kebnekaiseprotokollet väntas  skrivas under. Vad innebär det?

– Vår ambition är att Klimattoppmöte Kebnekaise ska utgöra startskottet på ett utökat samarbete mellan organisationerna inom det organiserade frilufts­livet och en närmare dialog med andra rele­vanta aktörer. Tanken är att ­protokollet konkretiserar hur ­arbetet med att öka det klimat­smarta resandet bör se ut efter toppmötet.

Vad händer om någon motsätter sig att skriva på protokollet?

– Att skriva under protokollet är helt frivilligt. Svenska Turist­föreningen kommer att fortsätta ­arbeta med att minska klimat­utsläppen från vår verksamhet och kroka arm med de aktörer som vill samarbeta med oss i dessa frågor.