Ny sajt kartlägger värdefull skog

Att gammal skog bevaras är viktigt för bland annat klimatet och den biologiska mångfalden. Men var finns de där extra skyddsvärda skogarna? Svaret hittas via nya karttjänsten skogsmonitor.se.

Föreningen Skydda Skogen har i snart 15 år verkat för att bevara skogar med höga naturvärden och stor biologisk mångfald. Med nya sajten skogsmonitor.se hoppas man att fler ska få upp ögonen för skogens betydelse för miljö- och klimatarbetet, och öka kunskapen om var den mest skyddsvärda – och hotade – skogen finns.

Skogsmonitor är ett slags karttjänst där vem som helst, kostnadsfritt, kan knappa sig fram till fördjupad skogskunskap. Basen är en interaktiv karta där du kan välja till olika lager genom att klicka i de kategorier du vill titta närmare på – till exempel formellt skyddade skogar, kontinuitetsskog, naturtyper -eller avverkningsanmälningar. 

I ett pressmeddelande konstateras att enskilda skogsägare, kommuner, skogsbolag och myndigheter kan ha nytta av den nya karttjänsten – men också natur- och friluftsintresserade privatpersoner.
– De äldre skogar som har höga naturvärden är ofta värdefulla för exempelvis renskötsel, ekoturism, bär- och svamp-plockning, friluftsliv och rekreation. Och
det är också i de äldre skogarna vi finner störst kolförråd som bör bevaras som en klimatåtgärd, säger Elin Götmark, talesperson för föreningen Skydda Skogen.

Den nu lanserade första versionen av Skogsmonitor har finansierats av Naturkompaniets Naturbonus 2020. Sajten ska nu drivas vidare och utvecklas via projektmedel från Postkodstiftelsen. Ett framtidsmål är att inte bara kartlägga höga naturvärden i Sverige utan i hela Europa.