Is på Ånnsjön

Telefonen går varm. Några timmar senare susar stenar förbi en halvmeter under fötterna – små fiskar flyr åt sidan. En bekant klang sprider sig från skären och varje cell hisnar av fartkänslan, utom i trampdynorna där det stretar emot och krampar av den ovana halkan.

Ånnsjönheter arenan som är en av världens vackraste och mest säregna skridskoplatser. I tre väderstreck ramar fjällen in sjön, i väster, norr och öster. Närmast ligger Bunnerfjällen och Snasahögarna.

Det fina ur skridskosynpunkt är inte bara att det tidigt blir kallt här. Isen lägger sig också snabbt tack vare det grunda vattnet. Det utsatta läget ger vindar som håller isen snöfri längre än på många andra ställen i norr, där snöfall oftast sätter punkt för skridskosäsongen redan efter ett par dagar. Järnvägen är också ett stort plus som gör det lätt att ta sig hit med nattåg även för resenärer från södra Sverige. Och läget nära E14 med parkeringsmöjligheter alldeles nere vid vattnet gör sjön tillgänglig även för bilister.

Plurrningar på Ånnsjön är vanliga – premiäråkarna utmanar gärna den tunna isen eftersom djupet längs stränderna bara är knähögt. Oftast går det att åka vidare utan att byta om. Givetvis blir det ändå ett och annat ombyte eftersom de flesta turerna till slut drar vidare över större djup än metern.

Upplevelserna på denna västjämtska sjö bjuder nästan alltid på något oväntat. Ett oförglömligt år var 2001, det första lämmelåret sedan sjön blev välkänd bland skridskoåkare. Mötet var för många det första med denna gnagarsort, och gav upphov till blandade känslor – de hamsterlika smådjuren var nämligen lätta måltavlor för hungriga fåglar på den öppna isen.

Men i år finns inga lämlar på Ånnsjön, de har fortsatt att utebli år efter år, trots att de i vanliga fall återkommer i stora antal vart fjärde år.

Här på 525 meter över havet rinner flödena både till och från sjön. Från fjällen forsar det ner till Ånnsjön som är Indalsälvens startpunkt och ut forsar det vatten som 43 mil österut möter det bräckta havet vid Timrå, norr om Sundsvall. Forsarna Enan och Handölan är två tillflöden som för med sig sediment och ger sjön karaktär: ett stort deltalandskap i nordost där många fågelarter trivs, och en stor grund form för att vara sjö. Bland fågelkännare är Ånnsjön en världskändis och det enda fågelvatten i Sverige som skyddas av eu. Fågelskådarna har det välordnat med skyltar, stigar, torn, gömslen och kilometervis med spänger.

Fisket är rikt och bär på en historia från stenåldern, idag vårdas det av den lokala fi skeföreningen och Länsstyrelsens fiskeenhet. Paddlare har också hittat en lekplats här och har liksom i andra delar av landet boomat i takt med att kajakerna ökat i popularitet, och forsrännare fortsätter i sina gummibåtar ner genom Tångböleströmmarna.

Så fort isen lägger sig strömmar allt fl er skridskoåkare till, under en kort säsong dras vi hit för att njuta på den friska kärnisen, innan den förstörs under klibbig och ofrånkomlig snö.

Ånnsjön för skridskoåkare

Ta dig hit Ånnsjön ligger 13 mil väster om Östersund eller tre mil väster om Åre vid E14. Tåg till Ånn.

Start Bra ställen att starta, fika och parkera bilen på är sjöbodarna nära Ånn, Klocka norr om Ånn eller i södra delen av Handöl. Har man riktig tur kan man åka upp mot kalfjället på Rek-ån. Besök gärna Granön, Arsön och Bränna.

Karta Fjällkartan Z6.

Iskalla fakta Sjön ligger liksom byn Ånn på 525 meter över havet. Den är en mil bred och ytan är cirka 62 kvadratkilometer.

Fåglar Ånnsjön hyser Nordens störst fågelreservat, det enda i Sverige som skyddas av EU-föreskrifter.

Sevärdheter Häftiga hällristningar från cirka 2 000 före vår tideräkning finns vid Landverk på en stenhäll mot vattnet, den föreställer två älgar som tycks gå på vattnet. I Handöl finns ett litet kapell och en massgrav med 600 karolinersoldater som begravdes där den 20 januari 1719 efter den ödesdigra inmarschen i Norge under Armfeldts ledning.

Vindskydd Det finns vindskydd på Granön, Lövön, i Klocka, i Handöl där Handölan och Enan förenas och vid Klocktjärn i den västra änden.

Farligheter Det finns en mängd tillflöden i Ånnsjön. Pika alltid de områden du är osäker på. Ibland blåser sand från stränderna upp på isen. Hård vind kan också orsaka att isen snabbt bryts upp.

Service Hyr skridskor på Ånnsjöbua, 0647-71055. Henriis Café i Handöl, fabriksförsäljning av täljstensprodukter, täljstens- och karolinermuseum 0647-723 60.

Av: Erika Willners

Is på Ånnsjön Is på Ånnsjön Is på Ånnsjön

Is på Ånnsjön