Kär lek i Brofjorden

Det var i början av 1980-talet som det konstaterades att den kraftiga nedgången av vad bohuslänningarna kallar bergtorsk inte var tillfällig. På 1990-talet försökte man sätta ut Nordsjötorsk men den höll fast vid sin medfödda vana och vandrade till Nordsjön.

P-O Larsson på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil säger till DN att man tidigare lyckats sätta ut yngel i Brofjorden, yngel som var av rätt sort.

Nu flyttas ett femtiotal torskpar från Gullmarsfjorden till Brofjorden för kär lek under den perioden – januari till februari. Sedan ska paren flyttas tillbaka.

Tanken är att de miljontals befruktade romkornen ska ge en torsk som stannar kvar i Brofjorden. Fjorden ska sedan regleras så att storskaligt fiske inte får påverka den nya stammen torsk.