Krafttag för bättre vandringsleder

I Åredalen pågår just nu en omfattande inventering av lederna. Med GPS och karta betar frivilliga vandrare av led efter led i denna första del av Projekt Årevandring.

Bakgrunden är enkel och inte alls typisk för Åredalen, samma fenomen finns på en rad platser i vårt land. På 1980-talet fanns pengar till vandringsleders underhåll och uppdatering av kartor. Skyltar sattes upp och spänger, vindskydd och annat underhölls för att underlätta för vandraren. Kartorna stämde då väl överens med verkligheten. Idag är det annorlunda. Sedan pengar och ideella krafter sinade för minst tjugo år sedan har lederna förfallit.

Krafttag för bättre vandringsleder

Som fallet ofta är krävs en eldsjäl som får med sig alla parter. I Åredalen är det Håkan Wike, Utemagasinets förra chefredaktör, som är projektledare för Projekt Årevandring. Det första steget är en ledinventering.

-Inventeringen syftar till att ta reda på vad som finns, säger Håkan Wike. Resultatet blir grunden till en plan för hur man ska gå vidare. Det står klart att omskyltning och renovering, exempelvis många spänger, behövs.

Den ideella Föreningen Spår och leder i Åredalen driver projektet med pengar från lokala företag och länsstyrelsen. Området breder ut sig från Fröå i öster till Duved i väster medan sjöarna Kallsjön och Åresjön begränsar i norr respektive söder.

-Näringen och alla intressenter vill stärka Åre som sommardestination, säger Håkan Wike. Alla är med på tåget och vill ha det här. Kruxet är att det kostar pengar utan att det direkt ger klirr i kassan.

De lokala företagarna kommer att kunna använda sig av lederna på guidade vandringar och dylikt.

Ytterligare en del av arbetet är hänsyn till natur och till markägare. Men det är ett steg i taget som gäller. Först och främst ska sommarens ledinventering avslutas.

Krafttag för bättre vandringsleder Krafttag för bättre vandringsleder