Flera höga turer

» Sommarsnö på Sipmeke

Stekenjokkvägen ringlar sig fram rätt över kalfjället i sydligaste delen av Lapplands län och nordligaste delen av Jämtlands. Den öppnas någon gång i början av juni då snövallarna kan vara upp till sju meter höga. Ett av de mest spektakulära fjällen längs vägen är 1 414 meter höga Sipmeke som är väl värd ett besök. Från den fantastiskt belägna toppen har du en magnifik utsikt över mäktiga fjäll. Parkera nära Gaustaälvens bro för denna vackra dagstur. Fjällkarta Z1.

» Tälta bland fina skidfjäll

I jämtländska Skäckerfjällen är det ofta gott om snö. Slå upp tältet på en doftande barfläck mitt bland fina skidfjäll med sluttningar i varierande lutning. Här är det bäst att tälta så du befinner dig nära den fina skidåkningen och slipper anmarscher på morgnar och kvällar. Du som vill upp på toppar kan njuta av Anjeskutan, Makkentjakke och Sockertoppen. Det är en dryg halvmil från bilvägen vid Anjans fjällstation till Strydalens vindskydd. Fjällkarta Z4.

» Ensamheten i Mårma

Mårma är Kirunafjällens verkliga vildmark. Här finns inga stugor, bara ett enkelt nödvindskydd och här är du garanterat helt för dig själv. Det går att göra en dagstur från Vistasstugan upp till Mårma men det är en lång tur på över 1 000 höjdmeter som kräver stighudar. Det g��r också med lite vilja att korsa Mårmamassivet på skidor. Starta från Abisko och följ Kungsleden söderut för att vika österut in i dalgången som leder ner till Rautasjaure. Härifrån viker man sedan av upp mot Mårma. Det här är ett av de få områden där fjällfotografen Claes Grundsten menar att det går att finna obestigna fjälltoppar. Mårmapakkte, 1 888 meter, är den centrala toppen i massivet med en fin utsikt över de sällan klättrade Höktopparna. Avsluta sedan ner mot Vistasstugan och förslagsvis över till Tarfala. Räkna med en vecka och åtminstone två till tre nätter i tält. Mårmamassivet är högt och snösäkert, dessvärre är varken Vistas eller Abisko det. Fjällkarta BD6.

» Härliga Tärnafjällen

Södra Lapporten kallas den vackra u-formade dalen mellan Norra och Södra Sytertoppen av lokalbefolkningen. Här letar Kungsleden sig fram norr om Hemavan, som är start- eller slutpunkt för vårt lands mest kända led. Platsen lockar med både fina toppar och högt belägen plattskidåkning, särskilt om du undviker Kungsledens sträckning där den är dragen långt ner i dalen och korsar Tärnasjön. ST F har stugboende i Viterskalstugan och Länsstyrelsen i Jirestugan och Glimmerstugan, se www.vindelfjallen.se. Fjällkarta AC 2.