Skarvarna minskar

FÅGLAR En typisk skarv-ö syns lång väg med sina karakteristiska nakna trädstammar och skitvita stenar. Så ser det ut på många håll i både insjöar och utefter kusterna, men enligt skarvforskaren Henri Engström på Uppsala universitet pekar årets boräkning preliminärt på att antalet mellanskarvar nu minskar.

– Populationsutvecklingen har varit tämligen stabil under senare år men nu viker den av nedåt, säger Henri Engström, till Sveriges Radio.

Nedgången tror Henri Engström främst beror på födobrist, att fisken helt enkelt inte räcker till för att föda fler mellanskarvar. En del av mellanskarvarna blir också offer för skyddsjakt och för den ökande havsörnsstammen.

Bilden: En skarv som inte bryr sig om den allmänna nedgången i populationen.