Europas största natursatsning

På Europadagen går startskottet för det största naturkommunikations-projektet i historien. Målet är att visa upp Europas häpnadsväckande starka naturarv och inspirera oss alla till att njuta mer av det och ta bättre hand om det.

– Det är en fråga om kärlek och passion. Vi vill röra vid de innersta känslorna hos våra 700 miljoner europeiska grannar, och försöka återkoppla dem med sitt naturarv. Vi firar att så många Europeiska djurarter nu ökar igen i antal, och vi firar den alltför anonyma naturskyddsframgången Natura 2000 , som bland annat ligger bakom deras återkomst. Vi kommer också att sätta sökarljuset på några av de stora utmaningarna för Europas biologiska mångfald. Dessutom bjuder vi på en del av svaret på frågan ”Vad är egentligen Europa”?

Staffan Widstrand, Fotograf, Sverige

Managing Director, Wild Wonders of Europe

-Vi stödjer detta unika initiativ fullt ut. Det syftar till att stärka känslobanden och kopplingen till Europas naturrikedom och mångfald, och till att erkänna att vårt naturarv och landskap är en avgörande del av den europeiska identiteten.

Ladislav Miko

Direktör för Biodiversitet, Europeiska kommissionen

– Det är lättare att försvara något som man känner till och som man älskar. Alla känner till hotade exotiska arter, men väldigt få känner till de minskande arterna hemmavid.

Vincent Munier, WWE-Fotograf, Frankrike