Reinfeldt får 42 657 namn

Naturskyddföreningen, Svenska kyrkan och Svenska FN-förbundet ligger bakom kampanjen klimatuppropet. Sedan i maj har namn samlats in för att sätta press på politiker att verka för ett kraftfult svenskt klimatmål och stöd till klimatåtgärder i utvecklingsländerna.

Klockan fyr igår eftermiddag lämnade ärkebiskop Anders Wejryd, Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson och Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic namninsamlingen till statsministern. Kraven på klimatåtgärderna följde också med:

Att växthusgasutsläppen i Sverige minskar med minst 40 procent ill år 2020 från nivån 1990.

Att regeringen kraftfullt ökar stödet till klimatarbete i utvecklingsländer – utöver biståndet.