Samer anmäler SVT

Filmen om björnhonan Rapa visades i SVT i slutet av december och slutar med att hon vid 24 års ålder dödas på hög höjd i renbetesland. Till ljudet av skotrar och ett skott förstår man att hon givit sig in i en livsfarlig lek, den att jaga samernas renar, och därmed fallit offer för illegal jakt. I ett pressmeddelande skriver SSR:

”Programmet är inte opartiskt, det är inte sakligt och det utsätter renägare och samer i området för kränkande påståenden”.