Norge gånger två

Härifrån ska han sedan paddla utmed hela Norges kust och tillbaka till utgångspunkten. Paddlingen beräknas ta tre månader.

Målet med äventyret, menar James, är att uppleva den vildmark som fortfarande finns att finna i Skandinavien. Sedan väntar också en rad utmaningar utmed vägen som han ser fram mot. Eventuellt kommer han förlänga turen och fortsätta hela vägen runt den svenska kusten upp till Haparanda.

Kanske klingar namnet namnet, James Baxter, bekant för somliga. Han har varit sällsynt aktiv i Skandinavien. Bland annat har han bestigit samtliga 2000-meters toppar, enligt honom själv 137 stycken, i Sverige och Norge, de svenska topparna var de tuffaste att göra. Han har också gett ut en guidebok över Hurrungane i Jotunheimen och driver en mycket informativ hemsida, www.scandinavianmountains.com, med information om fjällklättring i Norge och Sverige.

Mer om äventyret