Finland runt på 80 dagar

Idén tog form i Finland där de gemensamt gick på friluftsguideutbildningen i Kronoby. Där sov de hälften av nätterna utomhus och kom att lära sig älska livet med allt man behöver i ryggsäcken, pulkan eller kajaken. Längtan efter en expeditionsliknande tur växte. I oktober 2009 gjorde de en tuff och härlig paddeltur längs svenska västkusten och idén om Finlandsexpeditionen tog form. Först var tanken att paddla längs finska kusten men det skulle innebära endast cirka en månad i kajaken. Hur kunde turen förlängas – Sveriges kust också? Östersjön runt? Helt bra turer båda två, men sedan föddes tanken på att paddla från Utsjoki i norr, genom Finlands vattenrika inland till Kotka i söder för att sedan färdas på öppnare vatten till Torneå:

”Det kändes som en bra tanke. Som att den legat där och väntat på oss. En upptäcksfärd runt Finland. Vår första expedition,” skriver Louice till Utemagasinet.

Av: Foto: Tobias Sehlberg