Fåglarna du kan se på vandringsleden

Sommaren 2020 har fler än någonsin hittat ut på våra svenska vandringsleder. Med ett växande friluftsintresse har nyfikenheten på såväl djur som natur ökat. Företaget Swarovski Optik, som är specialiserade  på utveckling och tillverkning av långdistanskikare, märker av ett allt större intresse för fåglar.
– På grund av rådande omvärldsläge har intresset för den svenska naturen skjutit i höjden. Vi har upplevt ett betydligt ökat intresse för fågelliv under våren, en trend som vi tror kommer att fortsätta över sommaren och hösten, säger Fredrik Jonsson, vd på Swarovski Optik i Norden. 

Gigi Sahlstrand är profesionell fågelskådare och menar att vandraren har mycket att uppleva på vandringsleden om hen vill uppleva fågellivet i landet.
– Sverige har ett unikt fågelliv och med en bra kikare och en enkel fågelguide i packningen så kommer du upptäcka mycket mer än vad vi i vanliga fall upplever. Vill du ha bäst chans att uppleva fågellivet i trakten så är tidig morgon oslagbar och innebär oftast mer aktivitet, säger hon.

Här är de fågelarter som du kan få span på längs fem av Sveriges vackraste vandringsleder:

1. Bohusleden
Bohusleden är en vandringsled som börjar i Lindome i Västra Götaland och slutar i Strömstad i norra Bohuslän. Leden erbjuder varierad natur längs vackra småsjöar och genom både barr- och blandskog.

Gigi tipsar: Bohuslän är hem för många olika sorters änder såsom bläsand, krickan och gräsand. Rovfåglar som bivråk är även en relativt vanlig syn i området. Faktum är att bivråken får sitt namn från dess föda som består till största delen av bin, getingar samt dess larver och puppor. Dessutom har området runt Göta älv mycket goda förutsättningar för fågelarter såsom rosenfink, kornknarr och flera arter av olika nattsångare. Vid sträckorna utmed kusten, speciellt vid friska västvindar, kan du även få syn på havsfåglar som normalt lever ute i Atlanten.

2. Höga Kustenleden
Leden sträcker sig mellan Hornöberget och Örnsköldsvik. Vid millennieskiftet utsågs området till ett naturvärldsarv av UNESCO på grund av den unikt höga kustlinjen som även är världens högsta. I området finns närmare 112 naturreservat med gammelskog och klapperfält.

Gigi tipsar: I Skuleskogens nationalparksområde finns många fågelarter såsom en rad olika hackspettar. Det stora antalet döda eller försvagade träd i parken ger nämligen goda förutsättningar för såväl större som mindre hackspett samt gråspett. Har du tur kan du även få syn på havsörn och fiskgjuse längs kustområdet.

3. Kungsleden
Kungsleden är en av världens mest kända vandringsleder. Den passerar genom fyra nationalparker och sträcker sig genom växlande fjällandskap såsom alpin terräng och fjällbjörkskog. 

Gigi tipsar: Förutom de vackra vyerna bjuder Kungsleden även på ett rikt djur- och fågelliv. En stor del av Sveriges häckande fågelarter kan ses i Lappland. Här är det stor chans att du får syn på rovfåglar såsom kungs- och havsörn, pilgrimsfalk samt fåglar som blåhake, ljungpipare och fjällripa.

4. Österlenleden
Den drygt nio mil långa leden sträcker sig från Nybrostrand till Andrarum och innehåller mycket från den skånska idyllen med vackra sandstränder och lummig ädellövskog.

Gigi tipsar: Österlen är hem för många fåglar. Exempelvis har rosenfinken och fältpiplärkan sitt främsta utbredningsområde i regionen. Andra vanliga fågelarter i området är trädkrypare, nötväcka och stenknäcken som även är parkens karaktärsfågel. Har du tur kan du få syn på den skygga sommargyllingen. Här finns också landets enda ”säkra” häckningslokal för kornsparv, strax nordväst om Kåseberga.

5. Östgötaleden
Östgötaleden är ett av de längsta ledsystemen i Sverige och består av flera olika leder som till viss del sitter ihop. Även här finns en varierad natur längs lederna med slättlandskap, djupa skogar och bitvis även skärgårdsmiljö.

Gigi tipsar: Det vara värt att stanna till på en höjd längs Vättern där du får utsikt över något av de många fågelskär som finns längsmed kusten. Ett fågelskär är en mindre ö som fåglar häckar på för att undvika landlevande rovdjur. En vanlig syn i området är en rad olika måsar och trutar. Har du tur kan du med en kikare få span på silltruten. Denna art har minskat i hela landet och är numera rödlistad. 

Fåglarna du kan se på vandringsleden
Gigi Sahlstrand är profesionell fågelskådare.