Vilse för sista gången

PASSA KARTAN

Kartan är ju ett bra verktyg för dig som vill utforska naturen – men det gäller att hålla den åt rätt håll. De flesta kartor har en röd linje, som markerar norr. På kartan går också så kallade meridianer, vilket är långsmala linjer från norr till söder.

För att passa kartan gör du så här:

Håll kartan horisontellt framför dig, med kompassen på. Vrid dig själv tills kompassens röda norrpil pekar mot norr på kartan. Nu stämmer kartan överens med verkligheten och du kan orientera dig.

TA UT KOMPASSRIKTNING

Att kunna ta ut en kompassriktning är otroligt användbart, särskilt om du rör dig i fjällmiljö där det kan finnas få saker på kartan att förhålla sig till.

Så här tar du ut kompassriktning:

1. Håll kompassen stadigt mot kartan så att kompassens kant drar en rak linje från där du befinner dig till dit du ska.

2. Håll kompassen och kartan så att riktningspilen på kompassen pekar rakt framför dig.

3. Vrid kompasshuset tills dess linjer är parallella med kartans meridianer.

4. Vrid hela kroppen tills den röda delen av kompassnålen hamnar i kompassens röda norrmarkering. Kompassens rikt- ningspil pekar nu ut riktningen du ska ta.

5. Ta sikte på ett föremål som kompassen pekar på. Gå eller spring dit och upprepa processen för att ta fram ett nytt riktmärke. Upprepa tills du når ditt slutmål. 

 

3 TIPS: TESTA ORIENTERING

För dig som vill testa orientering finns flera vägar att gå. Många orienteringsklubbar i Sverige håller nybörjarkurser för vuxna, kolla med din lokala. Vill du testa på egen hand finns tre bra alternativ.

Hitta ut
På ett 20-tal orter i Sverige finns Hitta ut, som är en bra introduktion till orientering. Hitta ut erbjuder en gratis karta med ett stort antal kontroller utspridda över kartans område. Kontrollerna hittar du i vilken ordning du vill och när du vill. Mer info på hittaut.se.

Naturpasset
Naturpasset är i princip samma sak som Hitta ut, men med lite svårare kontroller. Här kostar också själva kartan 100 kronor. För mer information om vilka Naturpassområden som finns där du bor, se naturpasset.se.

Motionsorientering
De flesta klubbar anordnar regelbundet motionsorientering, som är en slags träningstävling för alla nivåer. På plats väljer du vilken svårighetsgrad du vill ha på banan du ska springa, därefter får du en karta – sedan är det bara att köra igång. För mer information, se motionsorientering.se.