Gå ut med app

Länge leve den fysiska kartan och guideboken, men nu i allt större sällskap av digitala alternativ och komplement. I juli spände Höga kusten bågen genom att släppa inte bara en, utan två appar för besöks-guidning. Först lanserades appen Höga kusten, tänkt att fungera som en mer övergripande tjänst, och en vecka senare presenterades HK Story som ska utgöra ett komplement. Genom bland annat berättelser, filmer och quiz förtäljs historien bakom natur- och kulturvärden längs Höga kusten. En tanke med apparna är också att skydda välbesökta stigar genom att få fler att upptäcka de dolda pärlorna.

– Det finns flera anledningar till att göra detta, säger Ann Holst, projektledare för Kulturarv Höga kusten-leden, i ett pressmeddelande. Dels är vissa delar av Höga kusten-leden hårt belastade, så pass att det sliter på naturen och att det finns anledning att lyfta fram andra delar. Dels kommer appen att förstärka upplevelsen för besökaren som får en historia berättad på köpet. Plus att det kan bli lättare att hitta ett mysigt kafé eller en trevlig restaurang i närområdet. 

Tidigare under sommaren sjösattes även två andra digitala friluftsprojekt, med ambitionen att göra den lokala terrängen mer lättillgänglig. Det är västkustpärlorna Kungsbacka och Halmstad som för första gången samlat information om vandrings- och cykelleder, badplatser och viss besöksservice på ett och samma ställe. Projektet har förverkligats tack vare Naturvårdsverkets LONA-bidrag.

HK Story finns att ladda ner gratis där appar finns. Guiderna för Kungsbacka och Halmstad hittar du på naturkartan.se/kungsbacka respektive naturkartan.se/halmstad.