Gratis kaffe minskade skräpet på fjället

2017, 2018 och 2020 har Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen (STF) räknat skräp längs en kilometerlång vandringsled vid STF Storulvåns fjällstation. Vid tre tillfällen per år har man gått sträckan och räknat hur många skräpföremål som ligger längs leden.

Inför sommarsäsongen 2020 gjorde Håll Sverige Rent och STF flera förebyggande insatser på ett tjugotal platser i den svenska fjällkedjan i form av bland annat uppsatta påsholkar, träholkar där vandrare kan ta en soppåse innan turen och tydligare skyltning. På STF Storulvåns fjällstation fick man även gratis fika med kaffe och bulle när man lämnade in sitt skräp. De extra skräpinsatserna har i år möjliggjorts genom ett samarbete med Naturkompaniet som har finansierat projektet Rena Fjäll

Resultatet i Storulvån: Från 2018 till 2020 minskade mängden skräp längs sträckan med fyra femtedelar. Från 117 skräpföremål per kilometer 2018 till 22 skräpföremål per kilometer 2020. 
– Det här är ett väldigt spännande resultat. Nu vet vi att ganska enkla förebyggande åtgärder kan få kraftfull effekt. Vi hoppas att vi får möjlighet att fortsätta göra fjällen renare även nästa sommar, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Under coronapandemin ökade intresset för vandring och naturen. Bara på STFs webbsida sökte 60 procent fler på ordet vandring under vår/sommaren jämfört med förra året.
– I sommar har vi sett många nya besökare i svenska fjällen vilket är fantastiskt roligt. De allra flesta vill hålla rent och därför är det viktigt att det är lätt att göra rätt. Tack vare samarbetet med Håll Sverige Rent har vi trots många besökare glädjande nog sett mindre nedskräpning i år runt Storulvån, säger Daniel Skog, tf vice generalsekreterare STF.

Fakta: Topp tre vanligaste skräpet 2020

1. Snusprilla

2. Hund-/kattbajs

3. Plast övrigt och tuggummi

 

Fakta: Så här genomförs mätningarna

STF har räknat skräpet ca 1 km längs leden från Storulvåns fjällstation 3 gånger per sommar under 2017, 2018 och 2020. Skräp som hittats på och en meter på vardera sidan av leden har räknats och protokollförts.