Utemagasinets första ledare – från 1980


Utemagasinets första ledare – från 1980
Nu är det 40 år sedan tidningen grundades av Bo och Marion Areng.

Sverige saknar en fritidstidning som helt och fullt från första till sista sidan kan ägna sig åt att ge impulser och idéer till dess läsare. Därför har UTEmagasinet kommit till. UTEmagasinet kommer med entusiasm försöka få fler människor att ge sig ut i skog och mark. Var och en på sitt sätt, men alltid med respekt för naturen och dess sätt att fungera.

UTEmagasinet för inte någon gammal naturromantisk uppfattning till torgs. Vi uppskattar vårt samhälle för alla dess positiva drag – dess arbetsbesparande maskiner, dess sjukvårdsresurser, dess materiella välfärd, den väntade trygga ålderdomen.

UTEmagasinet är en helt oberoende tidning. Fri från påverkan från någon organisation, från någon företagsledning, från någon statlig eller kommunal institution. Tidningens uppfattning är dess enskilda redaktionsmedlemmars. Individernas.

UTEmagasinet har respekt för det arbete som våra turist- och fritidsorganisationer bedriver och har bedrivit sedan årtionden. Men vi tror inte dom ensamma besitter visheten. Därför kommer vi med intresse och spänning bevaka deras agerande. Vi kommer att kritisera och stimulera till debatt där så behövs.
UTEmagasinet har en fruktansvärd respekt för de maktresurser vårt samhälle besitter. Dessa resurser måste utnyttjas och användas i samklang med naturen. Problemet är inte att stoppa eller inse enskilda misstag utan svarare att kunna inse konsekvenserna av samhällsutvecklingen i stort, av den statliga och kommunala planeringen, av inriktningen och produktionssättet hos vår produktionsapparat.

UTEmagasinet anser inte att fortsatt höjd standard är nödvändig är nödvändig om detta innebär misshushållning av jordens resurser. Standarden är tillräcklig för att tillåta oss att fundera över framtiden.

UTEmagasinet ser på friluftsliv som en livsstil för hela familjen. Ett sätt att uppleva natur och allt det som lever där med förundran och respekt. Inte som en sportprestation där någon elit ska inhösta mängdens jubel.
UTEmagasinet är för oss som gör den en glädje. Ett sätt att förmedla vår entusiasm över någon fantastiskt. Hjälp oss att dela den glädjen. Engagera dig i vad vi gör på tidningen. Skriv till oss med dina synpunkter.

Hälsningar Bosse Areng

Utemagasinets första ledare – från 1980
Skiss på första numret av Utemagasinet.