Ledare: ”Upptäck nya stigar”

När du får det nyaste numret av Utemagasinet i handen råder full högsommar i Sverige – och med största sannolikhet har de första rapporterna börjat trilla in om skräpiga vindskydd, utskällda renar och parkeringsbråk i farstun till populära naturområden.

Ja, jag målar fan på väggen här. Vi har inte ens hunnit till midsommar när jag skriver detta, och semestern är fortfarande en hägring i fjärran för många. Men sällan har väl känslan av Lugnet Före Stormen varit så här påtaglig.

Om sommaren 2020 var pang bom och enorma mängder människor i naturen, på gott och på ont, så syns nu en helt annan beredskap ute bland landets destinationer och naturnära besöksmål. Pandemin har tvingat fram diskussioner och kreativa lösningar, satt fingret på problem som i många fall funnits i åratal men plötsligt blivit akuta. Vad kan vi göra åt att många som ger sig ut i skog och mark saknar viktiga kunskaper, kanske rentav värderingar? Och hur kan vi skydda våra mest populära naturstråk från att fullständigt tillintetgöras? En påtaglig skillnad mellan tidigare somrar och den här, är att så gott som alla som jobbar med natur och friluftsliv nu tar ansvar för att lyfta fram och konkretisera allemansrätten. Kanske har vi tagit den för given och först nu insett hur mycket den faktiskt betyder, för både naturen i sig och oss som vill kunna njuta av densamma.

Allemansrättens principer lyfts fram på hemsidor och i sociala medier, på skyltar och i tryckta foldrar, från norr till söder. Det vittnas om nyutbildade naturguider, trivselvärdar, skräpplockare – alla med uppdrag att föregå med gott exempel och inspirera nybörjare på plats där ute.

I flödet fastnar jag särskilt för Kristianstads kommun, som har samlat sina ansatser under begreppet naturkram: ”Det handlar i mångt och mycket om att visa hänsyn. Till varandra och till naturen. En naturkram alltså”, sammanfattar kommunens turismstrateg Eva Berglund i ett pressmeddelande. Kramas liksom. Det har man ju längtat efter.

Vi på Utemagasinet känner också ett ansvar. Många av våra läsare, följare och eventbesökare hämtar kunskap och tips via oss och sprider vidare till familj och vänner som kanske inte själva söker upp information om naturvett och friluftsliv. Det senaste året har vi dessutom fått en helt ny målgrupp med nyfrälsta utemänniskor som vill utveckla sitt intresse på ett hållbart sätt. Just vårt sommarnummer har fler spontanköpare än något annat vi ger ut under året. För många är sommaren både naturtid och magasintid. Det är därför vi matar på med 132 sidor, och lägger lite extra fokus på frågor som gagnar friluftslivet i stort. På sidan 40 i nya numret tar vi till exempel ett samlat grepp om just allemansrätten – igår, idag och i framtiden. Kan den och friluftsboomen leva i samklang? Så här års är det också extra smart att söka sig bortom de mest vältrampade stigarna. På sidan 110 har vi bett fyra lokala vandringsexperter tipsa om mindre kända turer i Lappland, Jämtland, Härjedalen och Dalarna.

Ha en fin sommar nu!

/ Marie Kjellnäs, chefredaktör