Utökat statsanslag till friluftslivet

Inför att regeringens budgetproposition skulle presenteras i september gick flera ledande friluftsorganisationer gemensamt ut och påminde miljö- och klimatminister Per Bolund om det löfte han gav i juni 2020: Att friluftslivets statliga anslag på 47,8 miljoner kronor skulle fördubblas.

Och Bolund med kollegor höll sig till det som sagts.

När samtliga partiers budgetförslag presenterats stod det klart att anslaget till paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv kommer att höjas med 50–115 miljoner kronor 2022.
– Allt fler upptäcker Sveriges vandringsleder, och det vill vi uppmuntra genom att rusta upp och anlägga vandringsleder och fjälleder. Sverige har en fantastisk natur som alla borde ha tillgång till. Därför är det viktigt att vi gör det lätt för människor att vara i naturen, säger miljö- och klimatminister Bolund i ett pressmeddelande.

Svenskt Friluftsliv består av 27 ideella organisationer, bland andra Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Scouterna, Cykelfrämjandet, Korpen och Islandshästförbundet.

Generalsekreterare Ulf Silvander välkomnar den föreslagna anslagshöjningen å medlemsorganisationernas vägnar.
– Även om friluftslivet har blomstrat under pandemin så har friluftslivets organisationer inte kunnat möta den ökade efterfrågan. Med den föreslagna anslagshöjningen kommer vi att kunna möta människors ökade efterfrågan på friluftsliv, säger han.

Mer information om Svenskt Friluftsliv och hur statsanslagen används hittar du på svensktfriluftsliv.se.