Debatt om stugstängning: Gunnar Andersson svarar STF

Gunnar Kugge Andersson bemöter STF:s replik på hans krönika ”STF sviker nybörjarna” i Utemagasinet 10/23.

Samebyn är en ekonomisk förening med monopol på renuppfödning. Svenska turistföreningen (STF) har monopol på kommersiell turism på samma yta. Kring dessa två fjällmonopol finns även lokala och normalt konkurrensutsatta turismverksamheter av avsevärt större ekonomisk betydelse, samt en mycket friluftsintresserad lokalbefolkning och tillresta vandrare. Samtliga nyttjar statlig och därmed allmän mark, men inför förnyandet av avtalet för STF:s fjällstugor och -stationer har länsstyrelsen redan valt sida. Länsstyrelsen menar att fjällvandrarna utgör en ”avsevärd olägenhet” för rennäringen i svepande formulering om renarnas betes- och kalvningsro.

Håll i minnet att det handlar om 290 bäddar och tre serveringar på en yta av 900 km2, och att ingen ifrågasätter fridlysning under kalvningstid.

Länsstyrelsen förbiser det kollektiva ansvar som man är satta att värna, och istället för att försvara sin historiska rätt till Sveriges populäraste och för fjällturism viktigaste område väljer STF att stänga en logistiskt viktig fjällstuga, banta antalet bäddar och krympa servicen.

STF menar att en rejält försämrad service får vandrare att välja andra fjäll, vilket knappast kommer att bli fallet. Jämtlandsfjällen är unikt lättillgängliga med trygg och väl inarbetad logistik på plats. Försvinner den kommer nyfikna nybörjare inte att välja annat fjällområde, utan annan aktivitet.

Inkluderar den ”hållbarhet” som STF ständigt framhåller även hållbar ekonomi för andra kommersiella aktörer än de två fjällmonopolen? Eller social hållbarhet? Allas rätt till allmän mark oavsett etnicitet?

Det sista är dessvärre elefanten i rummet.

Tråkigt att STF saknat förmåga att se annat än ur det egna perspektivet. Synd att man aldrig bjöd in fler än sig själva till debatt om de populära fjällens framtid. Det hade kunnat bli en fruktsam diskussion innan faktum fällts. 

/ Gunnar Kugge Andersson

Läs mer:
Gunnar Anderssons krönika: ”STF sviker nybörjarna”
STF bemöter Gunnar Anderssons krönika